ro   hu   en          


   Konferenciák
   
         Történeti Tartószerkezeti
         Konferencia

         
              Kezdőoldal

              Újdonságok

              Aktuális ülésszak
                  Helyszín
                  Tervek
                  Részvételi feltételek
                  Regisztráció
                  Határidők
                  Kivonatok küldése

              Támogatók/szervezők

              Utókonferencia
                  Fotó
                  Konferencia anyag
                  Megvalósult program

              Fórum

              Konferencia-kiadványok

              Elérhetőség

         Az épített örökség
         felújításának elméleti és
         gyakorlati kérdései - Tusnád

         

   Transsylvania Nostra
   Alapítvány

   
   Erdélyi Műemlék
   Restaurátorok Egyesülete

   

   Transsylvania Nostra
   folyóirat

   

   Tudományos
   tevékenységek

   

   Kapcsolatok
   

Konferenciák
     Történeti Tartószerkezetek Nemzetközi Konferencia-sorozat
     Utókonferencia

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ELŐZMÉNYEK

A Történeti tartószerkezetek nemzetközi konferencia 1997-ben indult. A konferencia keretein belül zajló előadások és kerekasztal-beszélgetések lehetőséget adtak a műemlékvédelem területén tevékenykedő hazai szakemberek közötti tapasztalatcserére.

1998-ban a szomszédos országok – Csehország, Szlovákia, Magyarország – szakemberei is részt vettek a konferencián, majd 1999-től kezdődően, az Európai Uniós országokból, Közép- és Kelet-Európából, valamint az Észak-Amerikából érkező résztvevőknek köszönhetően a konferencia nemzetközivé nőtte ki magát. Szintén ettől az évtől kezdődően az előadások gondosan körülhatárolt és a történeti tartószerkezeti helyreállítások aktuális összefüggéseinek szempontjából érdekfeszítő tematikák köré csoportosultak. Az ülésszak kezdete előtt az előadások a konferencia kiadványában is megjelentek. A különböző országokból érkező szakemberek közötti kommunikáció elősegítése érdekében az előadásokon a témák sajátos szakkifejezéseinek megvitatására is sor kerül a három nyelven (magyar, román és angol) biztosított szinkrontolmácsolás segítségével.

A konferencia-sorozat eddigi tematikái:

 • 1999: A történeti fedélszerkezetek
 • 2000: A történeti födémszerkezetek
 • 2001: A falazott történeti tartószerkezetek
 • 2002: A történeti tartószerkezetek időállósága
 • 2003: A történeti tartószerkezetek és a katasztrófák
 • 2004: A történeti tartószerkezetek öröksége
 • 2005: Hagyományos és innovatív technikák a történeti szerkezetek helyreállításában
 • 2006: A történeti tartószerkezetek biztonsága
 • 2007: Gyorsbeavatkozások történeti tartószerkezetek esetében
 • 2008: Történeti faszerkezetek
 • 2010: Romos történeti tartószerkezetek – Erődítések műszaki vonatkozásai
 • 2012: Történeti tartószerkezetek védelme és a társadalom

TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK VÉDELME ÉS A TÁRSADALOM

A Transsylvania Nostra Alapítvány szervezésében és az Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesülete társszervezésében 2012. szeptember 20–22. között került sor a Történeti Tartószerkezetek Nemzetközi Konferencia 14. ülésszakára. Az idei év tematikája Történeti tartószerkezetek védelme és a társadalom volt. A nemzetközi konferenciát a romániai Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága támogatta.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 14. ülésszak alkalmával a történeti tartószerkezetek védelmével kapcsolatos átfogó jellegű előadások és esettanulmányok bemutatására, valamint az adott témához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésekre és tanulmányi kirándulásra került sor.

A téma kiválasztása nem volt véletlenszerű, hiszen szorosan összefügg a történeti tartószerkezetekre szakosodott mérnök státuszával. Az elmúlt ülésszakokhoz hasonlóan, a 2012-es konferencia jól körülhatárolt témákra összpontosított, amelyek megadott témakörök szerint strukturálódtak ahhoz, hogy minél átfogóbban elemezni lehessen a történeti tartószerkezetek és az azokon beavatkozást végző szakemberek, valamint a történeti tartószerkezetek és a haszonélvezők, illetve a finanszírozók kapcsolatait.

Az előadások az alábbi témakörök köré csoportosultak:

 • A történeti tartószerkezetek anyagai és modellezése;
 • Esettanulmányok: jogszabályok a kutatásban és tervezésben;
 • Esettanulmányok: a jogszabályok gyakorlatba ültetésének lehetőségei.

A nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciára a Minerva Egyesület konferenciatermében került sor (Jókai/Napoca utca 16. szám).

Csütörtökön, szeptember 20-án előadás-sorozatra került sor, amelynek keretén belül a szakma jeles képviselői bemutatták dolgozataikat, kutatásaikat körüljárva a konferencia témáját. Az előadásokat modulokba szerveztük, ezáltal lehetővé tettük négy modulba csoportosítva 16 előadás elhangzását.

CSÜTÖRTÖK, 2012. SZEPTEMBER 20.

A hivatalos megnyitón SZABÓ Bálint (a Transszylvania Nostra Alapítvány és a konferencia Szervezőbizottságának elnöke) és TIBORI SZABÓ Zoltán (a Minerva Egyesület elnöke) szólalt fel, majd ezt követően Dan LUNGU, Mircea CRIŞAN és MEZŐS Tamás mutatta be összefoglaló jelentését. SZABÓ Bálint A történeti tartószerkezetek és a társadalom című előadást mutatta be, majd Dan LUNGU (Történeti és új épületek védelmi osztályai és szintjei), Mircea CRIŞAN (Műemléképületek szabályozások, földrengések és elvek hálójában) és MEZŐS Tamás (Épületek értékeinek meghatározása) prezentációjára került sor. Ezt követően Sergiu NISTOR mutatta be a Történeti tartószerkezetek, a megerősítések hírességei vagy áldozatai című előadását egy videókonferencia keretein belül.

Az A modul KIRIZSÁN Imola elnöklésével zajlott, ahol Stefano INVERNIZZI (Innovatív modellezés, felmérés és megerősítés: a torinói Valentino-palota faboltozata), Ligia ANDREICA (Szilágysomlyó: a belső vár kiegészítő falazataihoz ajánlott habarcsok mechanikai tesztelése), Hülya DIŞKAYA (A hagyományos, földrengésálló isztambuli faszerkezeteknél használt fafajták) bemutatóját hallgathatták meg a résztvevők. Az előadásokat követően egy rövid vitára adtunk lehetőséget, amelynek keretein belül a résztvevők feltehették az elhangzott előadásokkal kapcsolatos kérdéseiket és megvitathatták az esetleges szakmai problémákat.

Délután, a B modul MEZŐS Tamás elnökségével folytatódott, ahol elhangzott MAKAY Dorottya (Épületpatológia és épülethelyreállítás – a Kolozsvári Műszaki Egyetem mesterkurzusa. A történeti tartószerkezetekre jellemző követelmények szerinti vizsgálat) és Bogdan DEMETRESCU (A temesvári Sváb Bank és a Szerb Ortodox Püspöki Palota) előadása, majd DEVESCOVI József bemutatta BABOS Rezső A faanyagvédelem, a faanyagvdőszer gyártás és forgalmazás jogi szabályozása az Unióban és Magyarországon című előadását, amelyet Livia BUCŞA (Épületbiológiai szakvélemény a törvényen kívül) bemutatója követett. A modul egy rövid vitával zárult.

A kora esti, Mircea CRIŞAN által moderált C modul alkalmával a kivitelezők vették át a szót, akik a kivitelezésben lehetséges jogszabályoknak az alkalmazásairól beszéltek. Emil BANDICI (Építőtelepi tapasztalatok: a nagykárolyi Károlyi-kastély és az erdődi Károlyi-várkastély), Ovidiu BREAZ (A nagyszebeni Kispiactér 25. számú ingatlan helyreállításának kivitelezése és szociális nehézségek), Alexandru MARIAN (Moldovai egyházi műemlékek tartószerkezeti rendszerének bemutatása egy kivitelező szemszögéből) és HALÁSZ Annamária (A műemléki beavatkozások műszaki ellenőrzése során felmerült problémák) előadása hangzott el.

A modul végén az elnök felvezette a soron következő 15. ülésszak tematikáját Különleges történeti tartószerkezetek. Különleges beavatkozások címmel, amelyre előreláthatóan 2013. október 10–12. között kerül sor Kolozsvárott.

PÉNTEK, 2012. SZEPTEMBER 21.

A konferencia második napja tanumányi kirándulással folytatódott, amelynek során a résztvevők tanulmányi látogatást tettek az erdődi Károlyi-várkastélynál, a nagykárolyi Károlyi-kastélynál és a zilahi Megyei Katonai Központnál. Nagykárolyban a program egyik partnereként a város polgármestere, KOVÁCS Jenő tette lehetővé a Károlyi-kastély vezetett látogatását, valamint ő biztosította a lebonyolított rövid vita helyszínét is.

SZOMBAT, 2012. SZEPTEMBER 22. – KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

A konferencia utolsó napja Kolozsvárott folytatódott a Minerva Egyesület székházában (Jókai/Napoca utca 16. szám), eladásokkal és kerekasztal-beszélgetéssel. Lévén, hogy a második nap egybeesett a Kulturális Örökség Napjaival, igyekeztünk általánosabbá tenni a témát, és ezáltal minél szélesebb körben ismertetni a megvitatott problémákat. Az érdeklődők meghallgathatták az előadásokat, kifejthették a véleményüket, meglátásaikat és feltehették kérdéseiket a jelen levő szakembereknek. A Kulturális Örökség Napjai alkalmával szervezett eseményt a Romániai Építész Szövetség támogatta.

A köszöntést és az előző nap tanulmányi kirándulásáról elhangzott rövid beszámolót követően Liviu GLIGOR előadása hangzott el az épített örökség és a civil társadalom természetes kölcsönhatásairól. Ezt követően SZABÓ Bálint moderálásával MITRU Ildikó számolt be a hiányosságokról a műemlék fogalom elsajátításában a tulajdonosok esetében, majd Mircea HEREŞ beszélt Jászvásárról, egy beteg városról és annak felhagyott városrendezési álmairól. Őt követte Şerban STURDZA előadása a civil társadalom és örökség kapcsolatáról, végül pedig KÖLLŐ Miklós mutatta be a Gyergyószentmiklós (Hargita megye). +/- 100 év című előadását.

Délután újabb előadásra került sor, amelynek során Şerban ŢIGĂNAŞ mutatta be a vár hasznosítási tervét.

Az előadás-sorozatot egy kerekasztal-beszélgetés követte, amely szinte egy órát tartott, majd a végkövetkeztetések megfogalmazásával zárult az esemény.

A megbeszélés után Adrian BORDA vezetésével az érdeklődők szervezett látogatáson vehettek részt a kolozsvári sétatéren és megtekinthették az Europai Uniós támogatásból újonnan felújított Kioszk épületét is.

A konferencián négy ország képviseltette magát (Törökország, Olaszország, Magyarország és Románia), a résztvevők száma 73 volt.

JÖVŐ

Az idei eseményen körülbelül 80 résztvevőre számítottunk, de az előadók és meghívottak száma mindösszesen 73 volt. A 80 fős küszöb elérésében tapasztalt nehézség oka elsősorban az, hogy a konferenciával párhuzamosan más hasonló tudományos nemzetközi esemény is zajlott, egyes esetekben azonos időpontban. Ezen kívül az alacsony jelenlét a széleskörű közönség érdektelenségének is köszönhető.

Következésképpen, annak érdekében, hogy a kétévente sorra kerülő nemzetközi tudományos konferenciák időpontja ne essen egybe, a konferencia Tudományos Tanácsa úgy döntött, hogy 2013-ban fogja megszervezni a Történeti tartószerkezetek konferencia soron következő ülésszakát, hogy a továbbiakban 2015-ben, 2017-ben stb. szervezzék meg az eseményt.

Ily módon a konferencia folytonosságát biztosítjuk azzal, hogy előreláthatóan 2013. október 10–12. között Kolozsvár újra otthont ad a 15. tanácskozásnak, amely a Rendhagyó történeti tartószerkezetek. Rendhagyó beavatkozások témakörben valósul meg. Az egyre inkább leszűkülő támogatási lehetőségek ellenére, továbbra is folytatni szeretnénk a konferencia megvalósítását, hiszen minden alkalommal rá kell ébrednünk arra, hogy szükség van szakemberi körökben (és nem csak) ilyen jellegű eseményekre. Elégedettséggel tölt el, hogy nagyon sok visszajáró résztvevőnk mellett újabb és újabb generációk vesznek részt az ilyen jellegű események iránt, egyre több doktorandusz hallgatónak fontos, hogy részt vehessen szakmai rendezvényeken.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. SZABÓ BÁLINT - A TRANSSYLVANIA NOSTRA ALAPÍTVÁNY ELNÖKE; M. GYÖNGYÖSI EDIT - PROGRAMASSZISZTENS

KOLOZSVÁR, 2012. OKTÓBER 15

home     honlaptérkép     elérhetőség