ro   hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
              prima pagină

              noutăţi

              ediţia actuală
                  locaţie
                  obiective
                  condiţii de participare
                  înregistrare
                  termene
                  trimiterea rezumatelor

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  foto
                  materiale conferinta
                  program realizat

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact

         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         

   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   
   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

Conferinţe

Patrimoniul construit, ca parte a moştenirii culturale, este un potenţial mijloc de comunicare în cadrul societăţii noastre. Conştientizarea valorii sale inestimabile constituie un important punct de reper pentru întreaga societate modernă, iar eforturile de protejare a patrimoniului presupun contribuţii din partea tuturor. Pentru realizarea acestui deziderat, trebuie însă în primul rând să ne cunoaştem moştenirea. De aceea scopul acestui eveniment este conştientizarea, înţelegerea şi aprecierea tuturor aspectelor legate de structurile portante istorice, parte a patrimoniului nostru construit.

Obiectivele Conferinţei Internaţionale de Structuri Portante Istorice sunt:

  • susţinerea şi popularizarea activităţilor dedicate conservării şi reabilitării patrimoniului construit în general şi a structurilor portante istorice în particular;
  • stimularea schimburilor de experienţe între specialiştii consacraţi ai domeniului şi cercetătorii aflaţi la începutul carierei;
  • crearea cadrului necesar pentru lansarea unui dialog real dintre specialiştii domeniului, forurile administrative şi publicul larg, în vederea unei schimbări de mentalitate pentru o mai bună protecţie a valorilor patrimoniale;
  • diseminarea informaţiilor şi a ultimelor noutăţi prin editarea de materiale traduse în cele trei limbi oficiale ale evenimentului (engleză, română şi maghiară).
     

 

 

 

 

 

 

 

 

home     hartă site      contact