ro    hu   en          


   Conferinţe
   
         Structuri Portante
         Istorice

         
         Seria Simpozioanelor de
         Teoria şi Practica
         Reabilitării Patrimoniului
         Construit - Tusnad

         
              prima pagină

              istoric

              ediţia actuală
                  taxa de participare
                  talon de participare
                  excursie de studiu
                  locaţie
                  conferenţiari invitaţi
                  cerinţe de redactare
                  termene

              sponsori / organizatori

              post-conferinţă
                  ediţia a 16-a
                  program realizat
                  materialele conferinţei
                  galerie foto

              forum

              publicaţiile conferinţei

              contact
   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   

   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Revista Transsylvania
   Nostra

   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   

Conferinţe
     Seria Simpozioanelor de Teoria şi Practica Reabilitării
     Patrimoniului Construit - Tusnad
     ediţia actuală - cerinţe de redactare

Comitetul organizatoric al conferinţei, în scopul unei desfăşurări optime a pregătirii simpozionului şi a materialelor conferinţei, vă roagă să vă redactaţi lucrarea conform cerinţelor formulate în documentele ataşate.

În fişierul numit „cerinte.doc” găsiţi toate cerinţele de redactare standardizate de care vă rugăm să ţineţi cont. În caz contrar nu vă putem accepta lucrarea.

Documentul „exemplu.pdf” conţine un exemplu al modului în care ar trebui să arate orice prelegere. Vă recomandăm să lucraţi în documentul Word ataşat deoarece conţine antetul şi marea majoritate a cerinţelor de setare a paginii.

Prelegerea Dvs. trebuie să fie trimisă în DOUĂ EXEMPLARE, unul în format doc şi unul în format pdf la una dintre adresele de e-mail tusnad@transsylvanianostra.eu sau heritageconferences@gmail.com până cel târziu la data de 1 aprilie 2014.

În cadrul conferinţei, ca material-suport pentru participanţi, va apărea o mapă cu codul ISSN (destinat publicaţiilor periodice şi celor care apar cu ocazia evenimentelor culturale şi ştiinţifice), care va include toate rezumatele prelegerilor trimise şi care vor fi traduse în cele trei limbi oficiale ale conferinţei: română, maghiară, engleză. De asemenea, alături de aceste rezumate va apărea şi textul integral al prelegerilor, în limba în care au fost transmise de către autor. Vă informăm faptul că după conferinţă, va apărea o publicaţie cu cod ISBN (destinat publicaţiilor de sine stătătoare), care va include prelegerile în formă integrală care au fost în prealabil selectate de către comitetul ştiinţific al acestui eveniment. 

home     hartă site      contact