ro   hu   en          


   Revista Transsylvania
   Nostra

   
         prima pagină
         
         numărul actual
         
         editori
         
          procesul de recenzie
         
         plan editorial
         
         formular de comandă
         
         arhivă
         
         publicitate
         
         contact
         

   Fundaţia Transsylvania
   Nostra

   
   Asociaţia Restauratorilor de
   Monumente Istorice din
   Transilvania

   

   Conferinţe
   

   Activităţi ştiinţifice
   

   Parteneriate
   
 

Procesul de recenzie

În cazul în care aveţi un articol ştiinţific în domeniul patrimoniului construit şi doriţi să îl publicaţi în revista Transsylvania Nostra, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document.

Procesul de evaluare

Procesul de evaluare este de tipul double-blind review (nici evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului şi nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor); membrii Colegiului de Redacţie vor face o evaluare primară, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării, care să efectueze o analiză atentă.

Criteriile de evaluare

În procesul de evaluare a lucrării se vor lua în considerare următoarele aspecte:

 • Evaluare tehnică (inclusiv stilul şi limbajul utilizat);
 • Importanţa domeniului cercetării, gradul de noutate, originalitate şi inovaţie a ideilor şi/sau a analizei;
 • Cunoaşterea domeniului cercetat prin studiul literaturii de specialitate, şi/sau studiul unor cercetări empirice/aplicative din domeniu;
 • Calitatea demersului metodologic, organizarea materialului, formularea şi prezentarea ideaticii, modul de structurare a lucrării;
 • Referinţa la alte lucrări în domeniu ale autorului, importanţa temei în domeniul de cercetare, contribuţii la cunoaştere.

Limba articolului

Articolele se vor trimite în oricare dintre limbile română, engleză, germană sau maghiară. Dacă există o traducere a articolului în limba engleză (în cazul articolelor care nu sunt scrise în această limbă) se va trimite şi traducerea.

Normele de redactare

 • Format pagină: A4
 • Cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,0 cm / distanţa dintre rânduri: 1,5
 • Titlul articolului (caractere Times New Roman 14, Bold)
 • Articolul (caractere Times New Roman 12) va avea max. 8000-10000 caractere, incluzând spaţiile dintre acestea
 • Lista ilustraţiilor (desene şi fotografii). Ilustraţiile vor fi în format jpg sau tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi şi minim 1 MB
 • Se vor utiliza diacriticele (literele ş,ţ,ă,î,â)
 • Nu se va utiliza tasta CAPS LOCK!
 • Articolul trimis spre publicare va fi însoţit de o scurtă prezentare sau Curriculum Vitae al autorului. Primul fişier va conţine doar informaţii referitoare la autor/autori (instituţia de provenienţă, funcţia, domenii de interes pe linia cercetării) precum şi adresa/adresele de e-mail. Al doilea fişier va conţine doar lucrarea, fără nici o informaţie, care să facă trimitere la autor/autori, dar va conţine un scurt rezumat al lucrării (5-10 rânduri), cuvintele cheie, fotografiile şi lista ilustraţiilor.

Pentru a fi publicat, articolul trebuie să parcurgă următoarele etape:

Etapa 1
Articolele se trimit în varianta electronică, prin e-mail, ca fişiere ataşate, pe adresa editorial@transsylvanianostra.eu sau transsylvanianostra@yahoo.com, sau pe suport electronic (CD, DVD, flashdrive, etc.) la adresa redacţiei:

Redacţia Transsylvania Nostra
Str. Breaza Nr. 14
400253 Cluj-Napoca
Judeţul Cluj
ROMÂNIA

Etapa 2
Editorii selectează materialele care respectă cerinţele de redactare. Celelalte materiale sunt eliminate din procesul de recenzare.

Etapa 3
Doi membri ai Colegiului de Redacţie fac o evaluare primară a relevanţei ştiinţifice a articolului şi stabilesc nominal referenţii care vor formula recenzia de specialitate.

Etapa 4
Se desfăşoară revizuirea, în care sunt implicaţi referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul articolului.

Etapa 5
Materialele care respectă standardele ştiinţifice vor fi propuse pentru publicare. Cele care pot respecta cerinţele ştiinţifice impuse prin efectuarea unor modificări de către autor, sunt returnate acestuia pentru a realiza completările respective. Materialele, care nu respectă standardul ştiinţific minim sunt respinse.

Etapa 6
În urma procesului de evaluare, care va dura aproximativ 40 de zile, autorii vor fi informaţi despre statutul lucrării:

 • acceptată spre publicare fără modificări
 • acceptată spre publicare cu modificări minore
 • acceptată spre publicare cu modificări majore
 • lucrare respinsă.

Autorii vor primi o fişă de evaluare a lucrării.

În urma procesului de evaluare, autorii sunt invitaţi fie să intre în lista de aşteptare pentru publicare, fie să continue procesul de evaluare prin efectuarea eventualelor modificări solicitate. Doar articolele acceptate de către Colegiul de Redacţie vor fi publicate.

Autorii articolelor publicate vor primi câte două exemplare gratuite din numărul revistei în care acestea au apărut.

home    hartă site     contact