Cím:
Várak és civil szervezetek Magyarországon *** Castles and Non-Governmental Organisations in Hungary

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

Magyarországon a várakkal foglalkozó civil szervezetek a rendszerváltásig csak elenyészõ számban léteztek. Az 1990-es évektõl számuk gombamód megszaporodott. Általában egy-egy várhoz kapcsolódva, a környéken lakók szervezõdtek különbözõ társaságokba. Céljaik közé leggyakrabban a vár megõrzése, helyreállítása, népszerûsítése szerepelt. A legtöbb egyesület kapcsolatot tart fenn a helyi múzeummal, Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal vagy várkutató szakemberekkel. A legnagyobb probléma, hogy hasznos, célravezetõ, a munkát elõsegítõ párbeszéd nem minden esetben alakul ki a felek között. Néhány esetben a jó szándékú, a munka fellendítését szorgalmazó intézkedések törvénybe ütköznek.
A cikkben bemutatásra kerül többek között a Felsõ-magyarországi Várak Egyesülete, a Csókakõi Várbarátok Társasága, a Kereki Várért Egyesület, a Veszprém Megyei Várak Fõkapitányság, a Szádvárért Baráti Kör és a Castrum Bene Egyesület.
Kulcsszavak: várak, turisztikai egyesületek, civil szervezetek, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Felsõ-magyarországi Várak Egyesülete, Északi Várak Útján Idegenforgalmi Klaszter, Csókakõi Várbarátok Társasága, Kereki Várért Egyesület, Veszprém Megyei Várak Fõkapitányság, Szádvárért Baráti Kör, Castrum Bene Egyesület