Cím:
A vajdahunyadi vár helyreállításának története *** Rehabilitation History of Hunedoara Castle

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

A vajdahunyadi vár a középkori erdélyi várépítészet egyik remekműve. Az együttes 1854-ben leégett, és egy elhúzódó helyreállítási folyamat vette kezdetét. A helyreállítás már 1868-ban, a magyar műemlékvédelem hajnalán elkezdődött. A munkálatok először SCHULCZ Ferenc és STEINDL Imre felügyelete alatt zajlottak, akik mindketten a híres bécsi professzor, Friedrich SCHMIDT tanítványai voltak, és purista szellemben dolgoztak. A várat nem pusztán helyreállítani kívánták, hanem a magyar királyok vadászkastélyának is alkalmas, neogótikus épületté akarták alakítani. Ám a HABSBURG uralkodók soha nem szándékoztak meglátogatni a kastélyt, ezért a tervet feladták, a helyreállítás pedig félbeszakadt. Kisebb beavatkozások után a munkálatokat a XX. század elején MÖLLER István folytatta. Ő elsősorban elődeinek nem megfelelő beavatkozásaira összpontosított. Munkáját az első világháború kitörése miatt nem fejezhette be. A háború után a román hatóságok csak az épület állagmegóvását támogatták, átfogó restaurálásra csak az 1950-es és 60-as években került sor. A kastély mai megjelenése ezeknek az átfogó munkálatoknak az eredménye. 1997-ben egy újabb, máig tartó helyreállítási folyamat indult el, melynek egyes elemei erőteljesen megkérdőjelezhetők.
Kulcsszavak: Vajdahunyad vára, helyreállítás, műemlékvédelem