Cím:
A restaurálás margójára *** A Marginal Note on Conservation

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

Az elmúlt 20 év restaurálási munkálatainak áttekintésére, rövid vázolására kért fel a lap főszerkesztője. Korántsem vállalkozunk a teljesség igényével bemutatni a szóban forgó időszakban erdélyi képzőművészeti alkotásokon végzett restaurálási munkálatokat, inkább a problémákra, nehéz ségekre hívnánk fel a figyelmet, melyek bőven akadnak ezen a területen. Észrevételeink elsősorban a magyarok és szászok lakta területek műalkotásaira vonatkoznak. Sajnos nem beszélhetünk folyamatról, átgondolt rövid-, közép- vagy hosszútávú stratégiáról, sem restaurátoriskola kialakulásáról. Ezeknek fő okait a következőkben látjuk.
Kulcsszavak: restaurálás, képzőművészeti tartozékok, művész-restaurátor, Erdély, falkép, festett felület, felirat