Cím:
A besztercei evangélikus templom *** The Lutheran Church in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

Beszterce főterén álló ágostai hitvallású evangélikus templom épületét fennállása óta több jelentős átalakítás érte. A legfontosabbak ezek közül az 1560–1563 között és az 1926-ban végzett beavatkozás, amelynek során a templom elnyerte mai méreteit, alakját és képzőművészeti tartozékait. Az elmúlt 22 év helyreállítási munkálatai a felhalmozott értékek kutatásával, megőrzésével, konzerválásával, restaurálásával foglalkoztak. A cikk a 2009-ben kidolgozott átfogó helyreállítási koncepció eddig megvalósult részét mutatja be, és részletesebben kitér a boltozott zárófödém 2013-ban befejezett helyreállítására.
Kulcsszavak: besztercei evangélikus templom, építéstörténet, helyreállítás, restaurálás, tetőszerkezet, torony, boltozat, borda, falfestmény, szentély, helyreállítási koncepció