Cím:
Terek és térkapcsolatok műemlékvédelme *** The Built Heritage Conservation of Space and Space Connections

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

Az ókori kultúrák idején létrehozott terek kiképzése a funkciónak volt alávetve. Az egyiptomi építészet esetében a térkapcsolatok kialakítását a hitvilág és a szertartások határozták meg, míg a római építészet elindította a reprezentációs téralakítást, bevonva a külső környezetet is. A kereszténység a teret és térkapcsolatot már kompozíciós elemként kezelte. Jelen tanulmány a tér és térkapcsolat történeti alakulásának vázlatos bemutatása után a Gödöllői Királyi Kastély terein végzett műemléki helyreállítás egyes lépéseit és annak koncepcióját kívánja bemutatni, rávilágítva a tér és térkapcsolatok helyreállításának örökségvédelmi aspektusaira.
Kulcsszavak: műemlékvédelem, helyreállítás, tér, térkapcsolat, funkcionalitás, Gödöllői Királyi Kastély, közlekedőrendszer