Cím:
A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land *** Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

Jelen tanulmány az írott források, történeti térképek és régészeti terepbejárás nyújtotta információk felhasználásával mutatja be az egyetlen székelyföldi pálos kolostortáj használatát és rekonstrukcióját.
A kolostort az írott források Szentkirály, ritkábban Székelyháza, néven említik és a mai Marosszentkirály fölé emelkedő dombtető délnyugati csücskén helyezkedett el. A kolostor épületeit egy tűzvész pusztította el, majd később, a XVII. században, a marosvásárhelyi vár építésére hordták el köveit. A marosszentkirályi volt az egyik leggazdagabb pálos kolostor a középkori Erdélyben. A remetéket a helyi székely nemesi családok és ezek rokonsága számos adománnyal támogatta. Az adományok javarésze különböző birtokokból állt, melyek részletes, tájrégészeti tanulmányozása a tájhasználatra és a kolostor gazdálkodására vetnek fényt.

Kulcsszavak: középkori, pálos, Székelyföld, tájhasználat, kolostortáj, birtokszervezet, gazdaság