Cím:
The Applicability of Technical Regulations Referring to Interventions on Historic Load-bearing Structures *** Aplicabilitatea reglementărilor tehnice de intervenţii la structuri portante istorice *** A műszaki előírások alkalmazhatósága történeti tartósze

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

A történeti tartószerkezetek a történeti épületek építészeti szerkezeteit és képzőművészeti tartozékait hordják. A műemléki nyilvántartásban szereplő történeti épületek olyan örökségértékekkel rendelkeznek, amelyek törvényileg védettek.
Természetesen a leglátványosabb örökségértékek a képzőművészeti tartozékok (falfestmények, festettfa tárgyak, faragottkő elemek, stukkók stb.), de épületszerkezetek is lehetnek ilyen értékek (nyílászárók, padlók stb.). Nem ritka az az eset, amikor a történeti tartószerkezeteket nem tartják örökségértéknek, és a beavatkozások alkalmával brutális szerkezeti módosításokat kényszerítenek ki azon próbálkozások ürügyén, hogy a műelmék biztonságát, állékonyságát a mai, új épületekre vonatkozó irányelvek elvárásainak szintjére elemeljék. Magától értetődik tehát, hogy a műemléki beavatkozások tervezési gyakorlatában a két kulcsfontosságú követelményt – a szerkezet szilárdságára és állékonyságára vonatkozó elvárások biztosítását, illetve az örökségértékek védelmét – egymással szembeállítják. Az igazi szerkezeti mérnök abban bizonyít, hogy ezt a, történeti tartószerkezetek számára alapvető két követelményt próbálja egyidejűleg kielégíteni.

Kulcsszavak: történeti tartószerkezet, örökségi érték, műszaki előírás