Cím:
A nagyajtai községháza felújítása *** The Conservation of the Aita Mare Communal Hall

Ár: 

0,00 €

Letöltés: 

Rezümé:  

A Transsylvania Trust Alapítvány és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által szervezett Épített örökség felújításra szakosító posztgraduális képzésre készített szakdolgozatom témájául az Erdővidéken található nagyajtai községházat választottam. Dolgozatomban tanulmányoztam az épület és környezete alakulásának történetét, részletes leírást készítettem a jelenlegi állapotról, majd leltározva az azonosított értékeket és megfogalmazott igényeket, három különböző szintű beavatkozási javaslatot készítettem: állagmegóvás, teljes helyreállítás, illetve bővítés. Az alábbiakban ennek a dolgozatnak a rövidített változata olvasható.

Kulcsszavak: felújítás, községháza, multifunkcionalitás, formai és funkcionális változások, eklektika, neoklasszicista elemek, szimmetria, értékleltár, preventív műemlékvédelem, állagmegóvás, helyreállítás-bővítés