Cím:
An Overview of Present-day Reconstruction: Uses and Abuses *** O privire de ansamblu asupra reconstrucției la timpul prezent: uzuri și abuzuri *** A jelenkori visszaépítések áttekintése: (mértéktelen) használat

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

A 2016 októberében Kolozsvárott zajló nemzetközi konferencia egy lényegében aktuális és ugyanakkor kihívást jelentő témát bocsátott vitára: a műemlékek és műemléki helyszínek rekonstrukciója.
Az egyes szakemberek által egy adott műemlék vagy műemléki helyszín bárminemű visszaépítése kapcsán megfogalmazott fenntartások legfőbbképpen azon a meglátáson alapulnak, hogy a történelem nem viszszafordítható, és az épített örökség nem pótolható: ha egyszer elpusztult, akkor az – legalábbis anyagi formájában – örökké elveszett. E radikális megközelítésen túlmenően elvben elfogadható az is, hogy a rekonstrukció bizonyos kivételes esetekben indokolt lehet. Viszont rögtön két kérdés vetődik fel: pontosan melyek ezek a kivételek, és milyen formában kell ilyen esetekben a rekonstrukciót kivitelezni?