Cím:
On Historic Roof Structures in Europe *** Despre șarpantele istorice din Europa *** Az európai történeti fedélszerkezetekről

Ár: 

0,00 €

Letöltés: 

Rezümé:  

A történeti fedélszerkezetek kutatása Európa-szerte elszórtan ugyan, de egyre elterjedtebb tendenciát mutat, mellőzve az átfogó, összehasonlító kutatásokat. Egyes területeket párhuzamosan több európai kutatóközpont is taglal, másokat teljes mértékben mellőznek, a szó szoros értelmében vett multidiszciplináris kutatás pedig teljesen hiányzik. Európai szinten a legtöbb tanulmány művészettörténészek, „épületarcheológusok” szemszögéből, vagy pedig technológusok, faanyagszakértők nézőpontjából készül. Országos szinten a fedélszerkezetek tanulmányozása elhanyagolt szakterület, az épített örökséggel foglalkozó szakemberek érdeklődése az épületet ábrázoló metszeteken való megjelenítésig silányul. Azok, akik mégis a fedélszerkezetek kutatásával foglalkoznak, végzettségüket tekintve építőmérnökök, a dendrokronológia térnyerésével pedig a régészek szerepe is hangsúlyossá válik ezen a szakterületen.