Cím:
Hitelesség és rekonstrukció a műemlék-helyreállításban *** Authenticity and Reconstruction in Historic Building Conservation

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

A z utóbbi 30 évben igen sokat változott szinte m inden, ami hozzájárult az egykor helyesnek vélt műemléki gyakorlathoz és elméleti megalapozottságához. A korábbi gyakorlat szerint a szakmai dilemmákat a központilag irányított hivatalok a régi, nagy tudású, tapasztalt kollégák iránymutatásával kezelték. Az akkor működő egyetlen hivatal (Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség, a továbbiakban OMF) némi minisztériumi kontrollal, szinte minden más helyi építési hatóság feje fölött döntött helyreállítási kérdésekben, és általában építési engedély nélkül folytatta a sokszor évekig tartó kivitelezési munkákat.

A XIX. század végétől Magyarországon működő neves kollégák adták meg a háború utáni gyakorlat elvi alapjait, s ez összecsengett a nemzetközi karták által kidolgozott irányelvekkel, sőt némely esetben szinte azokat is megelőzték egyes magyar példák. A velencei karta idejére már egy újabb generáció is számos jól sikerült példával járult hozzá a karta rövid és lakonikus meghatározásainak gyakorlati példákkal való alátámasztásához. Ezek az emlékek a maguk korában „stílustisztán” mutatták be, akár nemzetközi összehasonlításban is helytállóan, hogy a karták szellemiségének megfelelően, mit is vártak el tőlük egy új technicista, internacionális építészeti áramlat keretei között.

A 80-as évek közepére nemzetközi szinten is sok minden megkérdőjeleződött a műemléki gyakorlatban, elsősorban a posztmodern áramlatok hatására. Itthon elnyúló vitasorozat indult a műemlék-helyreállítás további mikéntjéről, amelynek lezárásaként 1986-ban megjelent az OMF
pontokba szedett kiskátéja.

Az újabb építészgeneráció már új szemlélettel kezelt bizonyos kérdéseket a 90-es években. Az ezredfordulóra már szinte teljesen megváltoztak a korábbi elvi alapok, és a határidőre, politikai megrendelésre, állami reprezentációra törekvés vált egyeduralkodóvá. Háttérbe szorultak a velencei karta axiomatikus előírásai, és a 2004-es évfordulón már számos jele mutatkozott nemzetközi téren is egy új áramlatnak. A turisztikai attrakció iránti igény váltotta fel a történeti adatokon nyugvó hiteles kiegészítéseket.

Ehhez az utóbbi három évtizedhez kapcsolódik a hivatalban eltöltött felügyelői és vezetői munkásságom, amiből néhány példával mutatom be a hitelesség és rekonstrukció sokszor számos dilemmával terhes kérdését. Noha az országszerte az utóbbi évtizedekben felépült turisztikai látványosságok előkészítésében csak néhány esetben vettem részt, de a kisebb kérdések is folyamatosan próbára teszik a szakembert, és sokszor csak gyötrelmes döntések sorozata révén képes az építtetői és politikai igény ellenében, hosszabb távon is értékálló hiteles döntések meghozatalára.

Kulcsszavak: műemlékvédelem, rekonstrukció, hitelesség, szakmai tapasztalat