Cím:
A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom középkori tetőszerkezetei *** The Mediaeval Roof Structures of the Lutheran Parish Church in Sibiu

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom felett több egységből álló tetőszerkezet található. A 2012–2016 között végzett dendrokronológiai vizsgálatok alapján évre pontosan keltezhető a XIV–XVI. századi tetőszerkezetek építése, javítása, és egyben jól nyomon követhető a templom – korábban bizonytalan – építéstörténete. A nagyszebeni fedélszékek Erdély ma ismert legkorábbi álló tetőszerkezetei, ezért megkülönböztetett figyelmet érdemelnek, annál is inkább mert rajtuk keresztül jól megfigyelhető a középkori ácsmesterség és tetőszerkezetek fejlődése.

Kulcsszavak: nagyszebeni evangélikus plébániatemplom, tetőszerkezet, dendrokronológia, keltezés, építéstörténet