Cím:
Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu *** Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Ár: 

0,00 €

Letöltés: 

Rezümé:  

A székelyderzsi (Dârjiu) unitárius erődtemplom Erdély egyik legismertebb egyházi műemléke. A templom védelmét sarokbástyás védőfal és torony biztosította, emellett a templom épületén – támpillérekre és gyámokra helyezett szuroköntős, lőréses – védelmi szintet is kialakítottak. Ezek építését különféle megfontolások alapján eddig a kutatók egy XVII. század eleji dúlás utáni időszakra keltezték. Az épületegyüttes faelemeiből, -szerkezeteiből 2006 és 2013 között több alkalommal vettünk dendrokronológiai vizsgálatra mintákat, hogy azok elemzésével megállapíthassuk a faszerkezetek, épületrészek építési vagy átépítési korát. A kutatás legfontosabb eredménye, hogy a templom jelenlegi fedélszerkezete – a védelmi szint faszerkezetét is beleértve – a XV–XVI. század fordulóján épült, és későbbi kiegészítésekkel a mai napig áll. A székelyderzsi templom védelmi szintje tehát nem kései másolata a hasonló szászföldi emlékeknek, hanem azok kortársa. A toronyra vonatkozóan nem sikerült építéskori elemeket találni, a keltezett fák a XVII. század eleji javításokhoz köthetők. A védőfalak és sarokbástyák, a faminták elemzésének tanúsága szerint, szintén a XVII. század első felében épültek.

Kulcsszavak: dendrokronológia, történeti fedélszerkezet, keltezés, székelyderzsi erődtemplom