Cím:
Az épített örökség táguló világa *** The Expanding World of Built Heritage

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

Az áttekintés egy várostervező, műemléki és kutatási műhely tapasztalatain, konkrét példák felidézésével mutatja be az épített örökség táguló világát a XX. század közepének egyedi védelmi rendszerétől a területi védelem megjelenésén át a regionális, nemzeti és határon átnyúló védelemig. Az épülettől, a környezet, kultúrtáj és útrendszerek védelem alá vonásáig,
védelmi kör tágulását követő oktatási és kutatási rendszerekig. Az 50 évet átívelő folyamatot személyes részvétellel alakított és más nemzetközileg kiemelkedő példák bemutatásával illusztrálja a szerző. A cikk annak kibontása, hogy az utolsó 50 év az épített örökség védelmének milyen új dimenzióit, útjait hozza létre az egyedi védelemtől a határon átnyúló táji
védelmen át az út-, csatorna- és határrendszerek örökségvédelméig. Az épített örökség védelme kiterjedésében, tematikájában, kutatási és oktatási vonatkozásaiban a huszadik század közepétől folyamatosan táguló világ.

Kulcsszavak: műemlékvédelem, területi örökség, világörökség, konzerválás