Cím:
Örökség és közösség: reziliencia és identitás *** Heritage and Community: Resilience and Identity

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

Napjainkban egyre inkább kibontakozik az „örökségesedés” folyamata. Az Európa Tanácsnak a kulturális örökséggel foglalkozó egyezményei közül a Farói Egyezmény világítja meg az örökség és a közösség szoros összetartozását. Az örökségi javak közös és fontos jellemzője, hogy közösségi igény kielégítését szolgálták eredetileg. Az „örökséggé vált” javak elidegenedésének, majd a kortárs közösségek általi újbóli befogadásának története szorosan összefügg a történelmi-társadalmi mozgásokkal. Az örökségi javak mint attribútumok jelennek meg, amit a közösségek által mutatott reziliencia is érzékeltet. Mindezek további elemzésével lehet jobban megérteni a rekonstruktív törekvéseket, az örökség szándékolt újrateremtésének a jelenségét. Kérdés, hogy az milyen mértékben a közösségi reziliencia lehetséges kifejeződése, a globalizálódó környezet elleni védekezés sajátos formája.

Kulcsszavak: örökség, európa tanácsi egyezmények, közösség, identitás, reziliencia, rekonstrukció