Cím:
Komponált látványkapcsolatok az erdélyi tájban *** Designed Visual Connections in the Transylvanian Landscape

Ár: 

0,00 €

Letöltés: 

Rezümé:  

A tanulmány nyolcéves kutatás részeredményeit közli. A kutatás az erdélyi kastélykertek felmérését és tájtörténeti elemzését, egy minél teljesebb erdélyi kastélykertkataszter összeállítását tűzte ki célul. A kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszéke vezeti, a munkában számos más tanszék, szakember és egyetemi hallgató is részt vesz. A jelen cikkben ismertetett részeredmények 93 kastélykert látványkapcsolatainak vizsgálata nyomán születtek meg, s a látványok tájkompozíciós szerepét támasztják alá. Kiemelik azt a tényt, hogy a látványkapcsolatokat, mint tudatos tájkompozíciós eszközöket, az erdélyi tájkertek esetében is számos helyszínen alkalmazták, s alkalmazásuk révén több évtizedre vagy akár évszázadra meghatároztak egy adott tájrészletet.

Kulcsszavak: kerttörténet, tájépítészet, látványkapcsolatok, erdélyi kastélykertek, műemlékvédelem