Cím:
Is “Modern Heritage” an Oxymoron in Europe? *** Oximoronnak tekinthető-e a „modern örökség” fogalma Európában?

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés: 

Rezümé:  

A civilizáció mindig is a kulturális identitás és az alkotókészség, a hagyomány és az újítás, az örökség és a sors közötti egyensúlyra való törekvésről szólt. A kettő közötti realitásban élünk, a „tranzitzónában”, ahol az új ismerőssé alakul vagy feledésbe merül. A kipróbáláshoz túl kevés idő és tárgyilagosság áll rendelkezésünkre; hogyan tudhatnánk hát, hogy valamit érdemes-e megőriznünk – hogy megérdemli-e, hogy az általunk hirdetett ügy jelképeként tiszteljük –, és nemcsak olyasmi, amit képesek voltunk létrehozni? A történelem a megtörtént dolgok tára, az örökség az az érték, amelyet föléje helyezünk. A történelem a tények elmondása, az örökség a jelentéshez fűzött kommentár. Még a legmerészebb emberben is benne van a veleszületett ösztönzés, hogy a nyugodt utazása érdekében hátra-hátrapillantson a válla fölött; azt, hogy kik vagyunk, az alakítja, hogy honnan jöttünk. A modernitás kora, mint a nyomdából utolsóként kikerülő fejezet, még munkaváltozat, ezért nehezünkre esik meglátni az örökséget annak létrejöttében. Ez lenne az oka annak, hogy nekünk, európaiaknak, a legutóbbi generációknak nem sikerült megtapasztalni a kollektív identitás érzését – lehet, hogy azért nem tudjuk kifejezni, kik vagyunk, mivel még nem tudjuk értékelni a közelmúltat?

Kulcsszavak: hagyomány, örökség, értékek, modernitás, civil társadalom, eredetiség, történelem, fikció, európai, materialitás, dísz, készségek