Cím:
Történeti templomterek futése *** Heating of Historic Churches

Ár: 

0,00 €

Letöltés: 

Rezümé:  

A XX. században általánossá vált a templomok fűtése, ami nagymértékű károsodásokat okozott azokban a falképekben, festett faberendezésekben, orgonákban és egyéb műtárgyakban, melyek addig jó állapotban maradtak fenn a történeti templomterekben. A cikk ezek okait foglalja össze röviden, majd kitér a templom használóinak termikus igényeire. Utána, a történeti templombelsők fűtésével szemben támasztott követelményeket veszi számba, bemutatja a hazai gyakorlatban fellelhető fűtésrendszereket, ezek előnyeit és hátrányait, végül részletezi a történeti templombelsők optimális fűtésére irányuló Friendly Heating európai kutatási terv (EVK4-CT-2001-00067) eredményeit. A cikk kiemeli a műtárgykörnyezeti paraméterek szakszerű monitorizálásának szükségességét a helyes fűtésrendszer megválasztásában, hatásainak objektív felmérésében, valamint a falképeket, festett faberendezéseket és egyéb műtárgyakat károsító körülmények korai felismerésében.

Kulcsszavak: történeti templomterek, fűtésrendszerek, hőérzet, padfűtes, Friendly Heating, károsodások, falképek, festett faberendezések, orgona, műtárgyak, hőmérséklet, relatív páratartalom, környezeti monitorizálás