Cím:
A kolozsvári Mátyás király-szülőház restaurálástörténete *** The Conservation History of the Birthplace of King Matthias I in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

Jelen esettanulmány egy jelentős kolozsvári műemléképület, Mátyás király szülőházának a restaurálástörténetét követi nyomon. A ma legtöbbször csak Mátyás-házként emlegetett épület a XIX. század második felében vált hivatalosan Mátyás király szülőházává. A dolgozat a figyelem központjába került ház „nemzeti érdekek” diktálta két fontosabb restaurálását követi nyomon, a téma kimerítésének igénye nélkül. A restaurálások értékelésében fontos szempontok az akkori hatályos törvények és nemzetközi irányelvek, valamint a vezető személyek addigi tapasztalata. A tanulmányíró célja egyrészt egy restaurálástörténeti áttekintés készítése, másrészt a beavatkozások okainak és körülményeinek megértése. Kulcsszavak: Kolozsvár, I. Mátyás király, műemlék, műemlékvédelem, restaurálás, restaurálástörténet, GYALUS László, KÓS Károly, LUX Kálmán