Cím:
A könnyező házigomba – épületeink első számú ellensége *** The Dry Rot Fungi – The Main Enemy of Our Built Environment

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

A csobotfalvi katolikus templom 1817-ben nyerte el mai formáját. Az épület faanyagát könnyező házigomba támadta meg, amely tönkretette a fában található cellulózt, ennek következtében a szálirányra merőleges repedések képződtek az elemeken, és a faanyag elveszítette szilárdságát. A tanulmány lépésről lépésre mutatja be az épület könnyező házigomba fertőzöttségének megszüntetését, valamint beszámol arról a templom belsejében végzett régészeti kutatásról, amelynek következtében feltárásra került a vidék egyik legrégebbi templommaradványa.
 
Kulcsszavak: könnyező házigomba, biológiai károsodás, műemlék, gombafertőzöttség megszüntetése, restaurálás, régészeti ásatás