Cím:
Tartósság és használhatóság *** Solidity and Utility

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

Műemlékvédelmi beavatkozások vizsgálatával megállapítható, hogy az eredeti és a hozzáadott elemek statikai, illetve geometriai alapon egymáshoz viszonyított helyzete jellemzi a beavatkozás szerkezeti és funkcionális összefüggéseit, tehát kapcsolat mutatható ki a statikai/geometriai viszony, valamint a tartóssági, illetve használhatósági igények között.
Ezen elv mentén a történeti épületbe történő beavatkozások területén öt alapvető csoport alakítható ki: megerősítés, melléépítés, beépítés, föléépítés, illetve átépítés, amelyek esetében a tartósságra és a használhatóságra irányuló átalakítások más és más dominanciával jelennek meg, sajátos szerkezeti összefüggéseket hordozva.
 
Kulcsszavak: beavatkozás, megerősítés, melléépítés, beépítés, föléépítés, átépítés, Spanyolország, vitruviusi hármas követelményrendszer