Cím:
Erdélyi szószékkoronákról *** On Transylvanian Sounding Boards

Ár: 

0,00 €

Rezümé:  

Az erdélyi templomok berendezésének jellegzetes eleme a szószék. A mai értelemben vett szószékek kialakulásában, elterjedésében fontos szerepet játszottak a kolduló rendek, prédikáló rendek, amelyek hangsúlyt fektettek a nagyobb tömegek számára is jól hallható, jól érthetõ prédikációkra. Általában az építmény északi oldalán, a hajó-szentély találkozásánál, vagy a hajó északi falán nyert elhelyezést a lábazatra vagy kiugró konzolra épített szószékkosár, mely fölé szószékkorona került.
 
Kulcsszavak: erdélyi templomok, szószék/szószékkosár, szószékkorona