Publikációs feltételek

A kollegiális lektorálás folyamata

 

Amennyiben Ön szerzője egy olyan tudományos cikknek, amely az épített örökség szakterületén íródott, és szeretné azt a Transsylvania Nostra című folyóiratban megjelentetni, kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi dokumentumot.

 

A kollegiális lektorálás módszere

Szerkesztőségünk a double-blind review módszert alkalmazza, amely szerint a lektorok nem ismerik a szerző nevét, és a szerző sem ismeri a lektorokét. A szerkesztőbizottság tagjai, az előzetes áttekintést követően, kiválasztják azokat a referenseket, akik a cikket lektorálni és véleményezni fogják.

 

A kollegiális lektorálás kritériumai

A kiértékelés az alábbi kritériumok alapján történik:

  • a szöveg formai értékelése;
  • a cikk jelentősége az adott szakterületen;
  • a kutatási terület ismerete;
  • a tanulmány szerkezeti felépítése;
  • a cikk témájának relevanciája az adott kutatási területen belül;
  • a mű hozzájárulásának mértéke az adott kutatási terület tudományos fejlődéséhez.

 

A cikk nyelve

A cikk szövegét román, angol, német vagy magyar nyelven küldhetik be. Amennyiben rendelkeznek angol fordítással (amennyiben a cikk nem angol nyelven íródott), kérjük, küldjék el azt is.

 

Formai követelmények

Felhívjuk a szerzőink figyelmét, hogy 2016. januárral kezdődően megváltoztak a Transsylvania Nostra folyóirat könyvészetre vonatkozó formai követelményei. A továbbiakban áttérünk az úgynevezett Harvard-módszeres, zárójeles hivatkozási formára, valamint az ennek megfelelő évszámkiemelő bibliográfiai formára. Tisztelettel kérjük a szerzőket, hogy a beküldendő cikkeket ezentúl az alábbi követelményeket figyelembe véve szerkesszék meg! Ellenkező esetben nem áll módunkban elfogadni a beküldött tanulmányt!

Lábjegyzetek használata továbbra is elfogadott és ajánlott olyan esetekben, amikor a szerző a főszöveghez kíván megjegyzést, kiegészítést fűzni. Amennyiben a lábjegyzetben egy műre történik hivatkozás, akkor a zárójeles hivaykozási formát kérjük alkalmazni.

Zárójeles hivatkozás alapformája:

szerző/szerkesztő családneve (nincs vessző) kiadás évszáma (vessző) oldalszám (az oldalszám/ok feltüntetése kötelező, kivéve ha a hivatkozás az egész műre vonatkozik).

A főszövegben feltüntetett összes bibliográfiai tételt kérjük feltüntetni a cikk végén szereplő  alfabetikus, évszámkiemelő bibliográfiában is!

 

Egyéb formai követelmények

Lapbeállítás: A4

Oldalbeállítás: felső 2,0 cm, alsó 2,0 cm, bal 2,5 cm, jobb lapszél 2,0 cm, 1,5 sorköz

A cikk címe (betűtípus: Times New Roman 14 p. Bold)

Kivonat

Kulcsszavak

A cikk szövege (betűtípus: Times New Roman 12 p.), terjedelem: maximum 20.000 - 25.000 leütés, szóközökkel együtt.

Kérjük az illusztrációkat .jpg vagy .tif formátumban küldjék el 300 dpi felbontásban és min. 1 MB méretben. Az illusztrációk (rajzok és fényképek) jegyzéke ne haladja meg a 100 leütést képenként, szóközökkel együtt, illetve a képaláírásokban lábjegyzetek használata nem elfogadható.

Megjegyzés: A korlátozott hely miatt, rendszerint 10-12 illusztrációt áll módunkban közölni. Ezért kérjük, hogy max. 15 illusztrációt küldjön, feltüntetve azok prioritását, és amennyiben a szerkesztés megengedi, igyekszünk ebben a sorrendben közzé tenni őket.

Kérjük, amennyiben szükséges, használjon ékezetes karaktereket.

Kérjük ne említse a cikkben magánintézmények vagy cégek nevét. Amennyiben ez elkerülhetetlen, ajánljuk csak az intézmény vagy cég profilját megnevezni vagy utalni rá (pl. elektromos berendezéseket forgalmazó cég), anélkül, hogy felfedje ennek nevét vagy amennyiben ez elkerülhetetlen, a cikk végén köszönetnyilvánításként megemlítheti a cégek nevét.

A hivatkozásokban (zárójeles jegyzet, lábjegyzet, bibliográfia) kérjük ne idézzen olyan forrásokat (különösen internetes forrásokat), amelyek tudományos hitelessége nem ellenőrizhető (pl. wikipedia jellegű honlapok).

 

A megjelentetést megelőző folyamat

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a folyóiratban kizárólag eddig nem publikált cikkeket fogadunk el!

1. szakasz

A tanulmányt csatolmányként juttathatják el szerkesztőségünkbe, az editorial@transsylvanianostra.eu vagy a transsylvanianostra@gmail.com email címek egyikére, illetve elektronikus adathordozón (CD, DVD, flashdrive) a szerkesztőség postai címére:

Transsylvania Nostra szerkesztősége (Str. Breaza Nr. 14, 400253 Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, ROMÂNIA)

2. szakasz

A beeérkezést követően a szerkesztők kiválasztják azokat a cikkeket, amelyek megfelelnek a formai követelményeknek. Amennyiben egy cikk nem teljesíti ezt a feltételt, nem kerül elbírálásra.

3. szakasz

A szerkesztőbizottság két tagja előzetesen értékeli a cikk tudományosságát és kijelöli a referenseket, akik megfogalmazzák a szakmai műbírálatot.

4. szakasz

Lektorálási folyamat, amelyben a cikk szakterületén tevékenykedő, előzetesen megjelölt referensek vesznek részt.

5. szakasz

Azokat a cikkeket, amelyek megfelelnek a tudományos elvárásoknak kiadásra javasolják. Azok a cikkek, amelyek javításokat, kiegészítéseket igényelnek, visszakerülnek a szerzőkhöz.

Azokat a cikkeket, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a tudományos elvárásoknak, a Szerkesztőbizottság visszautasítja.

6. szakasz

A kollegiális lektorálás folyamata körülbelül 40 napot vesz igénybe. A folyamat végén értesítjük a szerzőt a beküldött cikkének helyzetéről:

- teljes egészében elfogadva

- elfogadva, apróbb módosításokkal

- elfogadva, jelentősebb módosításokkal

- visszautasítva

A szerzők egy, a lektorok által kitöltött, értékelési űrlapot kapnak.

A kollegiális lektorálást követően a szerzők vagy egy kiadási várólistára kerülnek, vagy felkérést kapnak arra, hogy eszközöljék az igényelt módosításokat. Kizárólag azok a cikkek jelenhetnek meg, amelyeket a Szerkesztőbizottság elfogad.

7. szakasz

Publikálás előtt a cikk tördelt változatát a szerző .pdf formátumban kézhez kapja áttekintés végett. Amennyiben hibát észlel a cikkben, két munkanapon belül jeleznie kell azt a szerkesztőknek, ellenkező esetben az elküldött verzió nyomtatódik ki.

Felhívjuk a szerzőink figyelmét arra, hogy amikor a cikket szerkesztőségünkbe elküldik, a szerkesztők azt véglegesnek tekintik és a szerzőnek nem áll módjában újraküldeni azt. Amennyiben javításra, kiegészítésre van szükség, azt a szerkesztőink jelezni fogják megadva a határidőket, ameddig megtehetik a javításaikat. Tördelés után kizárólag olyan hibák javítását fogadjuk el, amelyek nem befolyásolják a cikkek műszaki szerkesztését. Ennek ellenére, ha a szerző mégis olyan hibát észlel, amely Önnön mulasztása és javítása elkerülhetetlen, továbbá ez a cikk, illetve a fényképek az oldalakon való elhelyezését érintik, az újratördeléssel járó többletköltség a szerzőt terheli!

A megjelentetett cikkek szerzői, a folyóiratnak abból a lapszámából, amelyben a cikkük megjelent, két tiszteletpéldányt kapnak.

 

A publikálás erkölcsi és etikai alapelvei