2013

TN 1/2013

A13101

Cím:
Importanţa pentru România a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate *** The Importance for Romania of the Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

In 2005, the Council of Europe promoted a new instrument of European law, i.e. the Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, known in short as the Faro  Convention (according to the name of the town where it was opened for signing).

A13102

Cím:
A nagyajtai községháza felújítása *** The Conservation of the Aita Mare Communal Hall

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A Transsylvania Trust Alapítvány és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által szervezett Épített örökség felújításra szakosító posztgraduális képzésre készített szakdolgozatom témájául az Erdővidéken található nagyajtai községházat választottam.

A13103

Cím:
On Historic Roof Structures in Europe *** Despre șarpantele istorice din Europa *** Az európai történeti fedélszerkezetekről

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti fedélszerkezetek kutatása Európa-szerte elszórtan ugyan, de egyre elterjedtebb tendenciát mutat, mellőzve az átfogó, összehasonlító kutatásokat.

A13104

Cím:
Șarpantele istorice cu caracter romanic din navele principale ale bisericilor evanghelice de la Vurpăr şi Toarcla *** The Historic Roof Structures of the Main Naves in the Romanesque Churches in Vurpăr and Toarcla

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The Romanesque roof structures represent a very small part of the universal heritage, but at the same time an invaluable part from the point of view of the heritage values they carry.

A13105

Cím:
Parcul castelului Szentkereszthy din Arcuș (județul Covasna) *** The Park of the Szentkereszthy Manor House in Arcuş, Covasna County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents certain milestones in the construction and landscaping history of the park belonging to the Szentkereszthy Manor House in Arcuş (Covasna County), a 19th century arboretum, listed as such on the 2004 and 2010 List of Historic Buildings, and also –

A13106

Cím:
The Mural Paintings of the Calvinist Church in Mugeni *** Picturile murale din Biserica Reformată Mugeni *** A bögözi református templom falképei

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A bögözi református templom falképeinek kutatása és helyreállítása a teljes felújítás keretében történt. A falképek kutatását a helyreállítási terv részeként 2010-ben végeztük el, a restaurálásra 2012-ben került sor.

TN 2/2013

A13201

Cím:
Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu *** Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A székelyderzsi (Dârjiu) unitárius erődtemplom Erdély egyik legismertebb egyházi műemléke. A templom védelmét sarokbástyás védőfal és torony biztosította, emellett a templom épületén – támpillérekre és gyámokra helyezett szuroköntős, lőréses – védelmi szintet is kialakítottak.

A13202

Cím:
Parcul castelului Béldy Ladislau din Budila (judeţul Brașov) *** The Park of the Béldy Ladislau Manor House in Budila, Braşov County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of buildings and landscape designs of the park belonging to the Béldy Ladislau Manor House in Budila (Braşov County), a 19th century park,

A13203

Cím:
Komponált látványkapcsolatok az erdélyi tájban *** Designed Visual Connections in the Transylvanian Landscape

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A tanulmány nyolcéves kutatás részeredményeit közli. A kutatás az erdélyi kastélykertek felmérését és tájtörténeti elemzését, egy minél teljesebb erdélyi kastélykertkataszter összeállítását tűzte ki célul.

A13204

Cím:
Történeti épületek szerkezeti megerősítése *** Structural Strenghtening of Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti épületeken végzett beavatkozások komoly körültekintést igényelnek.

TN 3/2013

A13301

Cím:
Kortárs komfort a Gödöllői Királyi Kastélyban *** Contemporary Convenience in the Royal Palace in Gödöllő

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A Gödöllői Királyi Kastély a közel ezer éves Magyar Királyság egyetlen olyan királyi rezidenciája, amely olyan állapotban maradt fenn az utókor számára, hogy korszerű helyreállítás után is képes felidézni a királyi székhely fénykorának hiteles képét.

A13302

Cím:
Változó igények – igényes (?) változtatások történeti épületekben *** Changing Demands – Demanding Changes on Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti épületeket napjaikban elsősorban nem az eredetileg nekik szánt rendeltetés miatt értékelik, ám nem szabad lebecsülni ezen alkotások napjaikban is meglévő használati értékét.

A13303

Cím:
A Budai Várkert Bazár épületeinek és faszerkezeteinek biológiai állapota és a helyreállítást megelőző megszüntető faanyagvédelmi munkák *** The Biological Condition of the Buildings and Wooden Structures of Buda Royal Garden Pavilion and Wood Preservation

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A budai vár története dióhéjban és a Várkert Bazár megépítése YBL Miklós tervei alapján. Az épületek funkciói, későbbi elhanyagolása, a biológiai fertőzöttség kialakulása.

A13304

Cím:
Monumentele istorice – între reglementări, principii şi cutremure *** Historic Buildings – between Rules, Principles and Earthquakes

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

When confronted to various situations every day, we often wonder what happens with the historic buildings in Romania. Are they protected and how? What chances do we have to pass on to the posterity what we inherited from our predecessors, i.e. an intact and authentic heritage?

A13305

Cím:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

This article presents a few highlights from the history of the buildings and landscape design elements of the Károlyi Castle Park in Carei (Satu Mare County), an 18-19th century dendrological park, with traces of landscaped style elements, listed as such as historic

A13306

Cím:
Intervenţii contemporane în spaţiul podului *** Contemporary Interventions in the Attic Space

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The built environment is “a living entity that does not cease to change throughout its existence.” The survival of historic buildings depends largely on their capacity to fulfil functions.

TN 4/2013

A13401

Cím:
Történeti templomterek futése *** Heating of Historic Churches

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A XX. században általánossá vált a templomok fűtése, ami nagymértékű károsodásokat okozott azokban a falképekben, festett faberendezésekben, orgonákban és egyéb műtárgyakban, melyek addig jó állapotban maradtak fenn a történeti templomterekben.

A13402

Cím:
A Gresham-palota felújítása *** The Conservation of the Gresham Palace

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A magyar szecessziós építészet kiemelkedő épületének, a Gresham-palotának erőteljes építészeti karaktere segített abban, hogy a felújított épület eredetijéből minél több megmaradhatott.

A13403

Cím:
The Significance of the Romanian NGOs in the Field of Heritage Protection *** Civil szerveződések jelentősége az örökségvédelemben

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

Romániában több mint 70.000 civil szervezet van hivatalosan bejegyezve, amelyek többé-kevésbé a társadalom jóléte érdekében tevékenykednek.

A13404

Cím:
Structuri portante istorice de excepție *** Exceptional Historic Load-Bearing Structures

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

The historic load-bearing structures can often be considered exceptional. All through its history, humanity has had the opportunity to build high-performance units, sub-units or elements.

A13405

Cím:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

Continuation from issue no. 3/2013 of the Transsylvania Nostra Journal.

A13406

Cím:
Egy feleslegessé vált telefonközpont új élete *** The New Life of a Superfl uous Telephone Central Offi ce

Ár: 

0,00 €

Letöltés 

Rezümé >  

A Budapest VI. Nagymező utca 54–56 szám alatti, 11.000 m2 alapterületű épület BALÁZS Ernő építész tervei alapján 1900 és 1903 között épült. Ez volt Budapesten az első telefonközpont célra tervezett és megépített épület.