2014

TN 1/2014

A14101

Cím:
A besztercei evangélikus templom *** The Lutheran Church in Bistriţa

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Beszterce főterén álló ágostai hitvallású evangélikus templom épületét fennállása óta több jelentős átalakítás érte.

A14102

Cím:
Componentele artistice de piatră ale faţadelor la Biserica Romano-Catolică Sf. Iosif de Calasanz din Carei *** Artistic Stone Components of the St. Joseph Calasanz Roman-Catholic Church Elevations in Carei

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The Roman-Catholic church in Carei, one of the most representative historical buildings of the town is currently being conserved based on the projects drafted over the last few years, with architect Éva EKE as head of design.

A14103

Cím:
Consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Feldioara, jud. Braşov *** The Consolidation, Conservation and Utilization of the Feldioara Fortress, Braşov County

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The development of the technical project for the consolidation, conservation and utilization of the Feldioara/Marienburg Fortress ruins began in the spring of 2013, under the lead of architect Éva EKE, as head of design.

A14104

Cím:
Két műemléképület, két kolozsvári oktatási intézmény *** Two Historic Buildings, Two Educational Institutions in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem székházának műemléképületeit és a rajtuk végzett legújabb beavatkozásokat kívánja bemutatni a tanulmány.

A14105

Cím:
Şarpanta fostei biserici evanghelice (azi biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”) din Corvineşti *** The Roof Structure of the Former Lutheran Church (Today the Archangels Michael and Gabriel Orthodox Church) in Corvineşti

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The former Lutheran Church in Corvineşti (belonging today to the Orthodox community in the village) is an exponent of the built Transylvanian Saxon heritage in an advanced state of degradation, example which highlights the problems that may be caused by the lack of function or

A14106

Cím:
Parcul castelului Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj) *** The Park of the Bethlen Manor House in Dragu, Sălaj County

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks in the history of the buildings and developments of the park of Bethlen Manor House in Dragu (Sălaj County), a park that was developed in the 18th-19th centuries and classified as historic building on 2004s and 2010s List of Historic Build

TN 2/2014

A14201

Cím:
Protecţia monumentelor istorice din România la 50 de ani de la Carta de la Veneţia *** Protection of Historic Buildings in Romania 50 Years after the Venice Charter

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The historic buildings conservation in Romania 50 years after adopting the Venice Charter is facing significant pressure caused by globalisation and by the action of the economic environment. Globalisation has replaced the ideologisation of culture that occurred before 1989.

A14202

Cím:
Kortárs kihívások a műemlékvédelemben *** Contemporary Challenges in Built Heritage Protection

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A XIX. század közepe óta, amikor Európaszerte megszülettek és elterjedtek a műemlékvédelmi törekvések, mindig is jelentkeztek újabb kihívások, amelyek többé vagy kevésbé tovább alakították, formálták a kezdeti gondolatokat, elveket.

A14203

Cím:
Népi építészeti kutatások Erdélyben 1989-től napjainkig *** Vernacular Architecture Research in Transylvania since 1989

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A sajátosan alakult erdélyi népi építészet kutatása nem mindenben követte a nyugati példákat, és sok szempontból lemaradt a magyarországi kutatási eredmények rendszeressége, feldolgozottsága mögött.

A14204

Cím:
Early Steps Towards a Conservation Philosophy for the Vernacular Heritage *** Primii paşi către o filosofie a conservării patrimoniului vernacular

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article has two important parts: one about the semantics of the expression “vernacular”, and the second is in connection with development theory and protection of this kind of built heritage.

A14205

Cím:
Terek és térkapcsolatok műemlékvédelme *** The Built Heritage Conservation of Space and Space Connections

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Az ókori kultúrák idején létrehozott terek kiképzése a funkciónak volt alávetve.

A14206

Cím:
Előzetes jelentés a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom kutatásáról *** Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Kolozsvár plébániatemplomáról középkori eredete és egyetemes építészettörténeti jelentősége ellenére viszonylag kevés építéstörténeti ismerettel rendelkezünk.

A14207

Cím:
Şarpantele istorice cu caracter baroc de pe strada Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca *** Baroque Roof Structures on Mihail Kogălniceanu Street in Cluj-Napoca

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The heightened interest for research on baroque roof structures, both from a structural viewpoint and from the history of architecture viewpoint, contributes to an increase of the number of publications on the topic, not only in Transylvania but in Germany or Hungary as well.

A14209

Cím:
Expertiza biologică în restaurarea monumentelor istorice *** Biological Assessment in Historic Building Conservation

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the point of view of the author on the content of a biological assessment carried out for historic buildings. It refers to the training of specialists, to the equipment necessary for the observations on the field and for the laboratory analyses.

A14210

Cím:
Contribuţii arheologice la istoria Catedralei Romano-catolice Sfântul Mihail din Alba Iulia *** Archaeological Contributions to the History of the St. Michael’s Roman Catholic Cathedral in Alba Iulia

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the main results obtained through the archaeological researches conducted between 2000 and 2011, at the interior and the exterior of the Roman Catholic cathedral in Alba Iulia, during the historic building’s conservation.

TN 3/2014

A14301

Cím:
Parcul castelului Wass-Bánffy din Gilău, judeţul Cluj *** Wass-Bánffy Castle Park in Gilău, Cluj County

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of the buildings and landscape designs of the Wass-Bánffy Castle Park in Gilau (Cluj County), a 19th century arboretum, the preserved elements of which are dating probably from the middle, respectively from the end of th

A14302

Cím:
Tratarea suprafețelor arhitecturale, o etapă decisivă în păstrarea identității patrimoniului construit *** Architectural Surfaces Treatment, a Decisive Stage in Preserving the Built Heritage Identity

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Often considered to be sacrifice areas in the course of interventions on built heritage, the status of architectural surfaces is in a continuous state of instability.

A14303

Cím:
Inventarierea – un prim pas determinant în protejarea patrimoniului industrial *** The Inventory – a Crucial First Step in Industrial Heritage Protection

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article discusses the importance of mapping and inventorying industrial heritage as a new, already endangered heritage category.

A14304

Cím:
Gestiunea patrimoniului construit românesc și evoluția numărului de monumente din lista monumentelor istorice *** The Management of the Romanian Built Heritage and the Evolution of the Number of Historic Buildings in the List of Historic Buildings

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The Romanian List of Historic Buildings is a fundamental instrument for the protection and management of the built heritage. This is not a peculiarity, as protective lists are – in any country – the expression of values to be protected and of the transposition of these values i

A14305

Cím:
Épületkutatás *** Building Archaeology

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A közelmúltban egy Pécsett megtartott előadásra készülve idéztem föl HARIS Andrea Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változása című írását és Gottfried GRUBENNEK a Klassische Archäologie egy 2000-ben megjelent számában közölt dolgozatában olvash

A14306

Cím:
Egy királyi kastély kezelése (Gödöllő, Magyarország) *** The Management of a Royal Castle (Gödöllő, Hungary)

Ár: 

0,00 €

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A cikk a történeti kezelés áttekintése után – az épület állapotának menedzselése – építések, bővítések, állagmegóvás, felújítási ütemek, belső karbantartás, külső karbantartás, funkciók bővítése – funkcionális menedzselés, látogatóbarát felújítás, kiállítások, programok, zenei

TN 4/2014

A14401

Cím:
Un nou concept pentru managementul riscului seismic *** A New Concept of Seismic Risk Management

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The scenarios of individual accountability after a seismic disaster are not foreseeable and they are missing in pre-disaster analyses.

A14402

Cím:
Pontosítások a nagykárolyi Károlyi-kastély barokk átépítésével kapcsolatban *** Clarifications Regarding the Baroque Reconstruction of the Károlyi Manor House in Carei

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A14403

Cím:
Restaurarea cetăţii din Alba Iulia în secolul XX *** The Conservation of the Alba Iulia Fortress in the 20th Century

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

During the Communist regime in Romania, architecture was subordinated to the way of thinking of the totalitarian system, representing a powerful means of propaganda, serving the official discourse that praised the modernization of cities, with the intention of erasing any memory of the history

A14404

Cím:
Două sute de ani de la naşterea arhitectului Miklós YBL *** Two Hundred Years from the Birth of Architect Miklós YBL

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Built heritage represents the cultural proof of every people. The works of the Hungarian architect Miklós YBL represented for Hungarian architecture the reference of the 19th century.

A14405

Cím:
Az 50 éves Velencei Charta időszerűsége *** The Timeliness of the 50 Years Old Venice Charter

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Jelen dolgozat kiindulópontja nem az a bizonyos 1964-es velencei ülés, amelyen értelemszerűen jómagam még nem vehettem részt, hanem az a 10 évvel ezelőtti tanácskozás, amelyet az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Budapest-Pécs helyszínnel rendezett, mint nemzetközi megemlékező ko

A14406

Cím:
The Transylvanian Historic Roof Structures Database *** Baza de date ale sarpantelor istorice din Transilvania *** Erdélyi történeti fedélszerkezeteket dokumentáló adatbázis

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Az internet széleskörű elterjedésével több civil kezdeményezés is született a romániai történeti épületek és műemlékek internetes regisztrálása és dokumentálása céljából.

A14407

Cím:
Parcul castelului Béldi din Jibou, județul Sălaj *** The Park of the Béldi Manor House in Jibou, Sălaj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks in the history of the buildings and landscape design of the Béldi Manor House’s park in Jibou (Salaj County), which was designed along with the manor house’s construction, at the beginning of the 20th century, by interventions on a pre-e

A14408

Cím:
Nemesi szellemiség és tájkultúra a XVII–XIX. századi Erdélyben *** Noble Mentality and the Landscape in 17th-19th Century in Transylvania

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Bár a kertet (még ha tájkert is) a tájjal azonos súllyal említeni nem minden esetben ildomos, jelentősége a tájkép szempontjából jóval nagyobb mint első hallásra tűnhet: a kert – filozofikus megközelítésben, – az édenkert földi másaként, „az emberiség egyik legjobb találmánya