2015

TN 1/2015

A15101

Cím:
A kolozsvári Fő tér és a Szent Mihály-templom kertje *** The Main Square of Cluj-Napoca and the Garden of Saint Michael’s Church

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Kolozsvár főterét a középkor óta uralja a Szent Mihály-templom. A tér a templomnak köszönhetően alakult ki. A templom és a tér együttese évszázadokon át szakrális, társadalmi és politikai funkciókat látott el.

A15102

Cím:
Erdélyi kastélyparkok szobordíszei *** Ornamental Sculptures Erdélyi kastélyparkok szobordíszei in Transylvanian Manor House Parks

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A kastélyparkok kertművészeti térképzésében jelentős szerep jut az épített elemeknek és a művészeti alkotásoknak is.

A15103

Cím:
„Kert-fragmentumok”. Kertművészeti és tájtörténeti értékek Kalotaszegen *** “Garden-fragments”. Garden Design and Historical Landscape Heritage in Călata Region

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A cikk leltárba veszi Kalotaszeg kertművészeti emlékeit, a még álló, düledező és pusztulófélben lévő kastélyok, udvarházak és majorságok telkeit, ezek vegetációját, egyedi tájtörténeti reliktumemlékeit jelentőségük szerint három kategóriába sorolva be.

A15104

Cím:
Parcul Castelului Wesselényi din Jibou, judeţul Sălaj *** Wesselényi Manor House Park in Jibou, Sălaj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

This article presents several landmarks from the history of the buildings and landscape design of the Wesselényi Manor House Park in Jibou (Sălaj Co.), highlighting at the same time the compositional characteristics of the various stages it has been through: from a formal, geom

A15105

Cím:
NEBBIEN Városligete *** The City Park of NEBBIEN

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A XVIII–XIX. század fordulóján és az azt követő évtizedekben sorra létesülnek Európa-szerte a városi közkertek. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a pesti Városliget, az akkor hivatalos német nevén a Stadtwäldchen.

TN 2/2015

A15201

Cím:
Terenuri minate. Problema autenticităţii *** Minefields. The Problem of Authenticity

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The following text is the resuming, in an improved version, of a subchapter with the same title of a book published more than ten years ago.

A15202

Cím:
A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land *** Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Jelen tanulmány az írott források, történeti térképek és régészeti terepbejárás nyújtotta információk felhasználásával mutatja be az egyetlen székelyföldi pálos kolostortáj használatát és rekonstrukcióját.

A15203

Cím:
Parcul castelului Teleki din Luna de Jos, județul Cluj *** The Teleki Manor House Park in Luna de Jos, Cluj County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks from the history of construction and landscape design of the Teleki Manor House Park in Luna de Jos (Cluj Co.), the building of which starts in the mid-17th century and receives influences, over time, from the Renaissance, Baroq

A15204

Cím:
The Compositional Role of Water in Persian Gardens *** A perzsa kertek fő kompozíciós eleme: a víz

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A perzsa kertek történetük, szimbolikájuk és sajátos formai kialakításuk révén egyedi kerttörténeti értéket képviselnek. Ez többek között különleges vízrendszerüknek köszönhető, amelyben a víz számtalan megjelenési formában megtalálható.

A15205

Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

This article is the first of two, in which we analyse the relation between the landscape as a natural system and landscape development from a point of view of regional development.

TN 3/2015

A15301

Cím:
Pictura murală din vechile biserici de piatră din judeţul Hunedoara *** Mural Painting in the Old Stone Churches in Hunedoara County

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article contains information about the mediaeval stone churches located in the area of Hunedoara County, historic buildings decorated with mural paintings realised in a fresco technique during the 14th and 15th centuries.

A15302

Cím:
Nagybacon faluképvédelmi tanulmánya *** Study for the Protection of Băţanii Mari Village Scape

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A Transilvania Trust Alapítvány és a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem által szervezett Épített örökség felújítására szakosító posztgraduális oktatási programra, dr.

A15303

Cím:
Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Dr. Nicolae Minovici din Bucureşti precum şi revitalizarea incintei istorice *** Conservation and Enhancement of the Nicolae Minovici Museum in Bucharest and the Revitalisation of the Historical Enclosure

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The paper entitled “Conservation and Enhancement of the Nicolae Minovici Museum in Bucharest and the Revitalisation of the Historical Enclosure” was presented in June 2014, during the Postgraduate Course on Historic Building Conservation organised by the Babeş-Bolyai University

A15304

Cím:
Fosta locuinţă pentru muncitori a fabricii de mobilă Szekely şi Retty *** The Former Workers’ Housing of the Szekely and Retty Furniture Factory

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the thesis entitled “The Rehabilitation and Reconversion as Exhibition Spaces for the Mureş County Museum of a B Category Historic Building (code: MS-II-m-B-15518) – The Former Workers’ Housing of the Szekely and Retty Furniture Factory,” defended in July 2

A15305

Cím:
Parcul conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea 1) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part 1)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents several landmarks in the history of the construction and landscape design of the Naláczi-Fáy manor house park in Nălaţvad (Hunedoara County).

A15306

Cím:
A körösszegi lakótorony analógiák tükrében *** The Keep in Cheresig, in the Light of Analogies

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Az elmorzsolódott 800 éves torony titkai javát ugyan örökre magába zárta az idő, de számtalan olykor-olykor kísértetiesen hasonló analógia felfed valamit mibenlétéről.

A15307

Cím:
Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş *** Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The article presents the dendrochronological researches conducted between 2010 and 2013 at the tower and the choir roof structure of the Calvinist Church in Târgu Mureş.

TN 4/2015

A15401

Cím:
The Applicability of Technical Regulations Referring to Interventions on Historic Load-bearing Structures *** Aplicabilitatea reglementărilor tehnice de intervenţii la structuri portante istorice *** A műszaki előírások alkalmazhatósága történeti tartósze

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

A történeti tartószerkezetek a történeti épületek építészeti szerkezeteit és képzőművészeti tartozékait hordják. A műemléki nyilvántartásban szereplő történeti épületek olyan örökségértékekkel rendelkeznek, amelyek törvényileg védettek.

A15402

Cím:
The Legal Regulation of Wood Preservation in the European Union and in Hungary *** Reglementarea legală a protecţiei lemnului în Uniunea Europeană şi în Ungaria *** A faanyagvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Rövid történeti áttekintést követően a cikk bemutatja a faanyagvédelem jogi szabályozásának jelenlegi állását, illetve részletezi a faanyagvédelmi szakértők típusait Magyarországon, ezek képzését, illetve jogosultságát, külön hangsúlyt fektetve a műemlékvédelem területén tevéke

A15403

Cím:
Utilitatea standardelor şi normativelor în vigoare din punctul de vedere al reabilitării structurale *** The Utility of Valid Standards and Norms in What Pertains to Structural Rehabilitation

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Romanian built heritage comprises a general group of historic constructions and a particular set of listed historic buildings. The technical legislation and valid standards and norms apply thus to this latter category of buildings as well.

A15404

Cím:
Régi, romos falazott szerkezetű épület megerősítéséről *** The Consolidation of Old, Partly Ruined Masonry Buildings

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Régi, romos állapotban lévő kastély felújítása kapcsán merült fel a kérdés: vegyük-e egyáltalán figyelembe az új eurokódokat, azokat, amelyek a létező épületek értékeléséről, megerősítéséről szólnak, vagy keressük meg a régi szabványokat.

A15405

Cím:
Aplicabilitatea reglementărilor tehnice pe plan naţional în domeniul geotehnicii şi fundaţiilor *** The Applicability of Technical Regulations on National Level Regarding Geotechnics and Foundations

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

The consolidation of heritage buildings involves primarily the implementation of structural interventions, without alterations that may affect the load-bearing structure units, sub-units or elements subjected to the intervention.

A15406

Cím:
Parcul Conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea II) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part II)

Ár: 

0.00 RON

Ár EUR-ban: 

0.00€

Letöltés 

Rezümé >  

Continuation from issue no. 3/2015 of the Transsylvania Nostra Journal.