Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Acest articol este primul din două, în care vom analiza relaţia dintre peisaj ca sistem natural și dezvoltarea peisajului din punctul de vedere al dezvoltării regionale. E un studiu exploratoriu, bazat pe o excursie pe teren din 2014 cu studenţi şi pe o scurtă analiză de texte şi hărţi. Contextul geologic al bazinului Carpatic si a lanţului muntos înconjurător formează un punct de plecare necesar pentru dezvoltarea regională.
Două studii de caz a unor aşezări din regiunea Călata, la sud-vest de Cluj-Napoca, au fost realizate şi arată modul în care morfologia văilor şi relaţia cu râurile pot influenţa crearea şi structura satelor.
În cea de-a doua parte a articolului, terenul şi contextul său istoric sunt relaţionate la trei scopuri ale arhitecturii peisagere contemporane în general: problema gestionării apei, a tranziţiei de energie şi a creării de medii sănătoase pentru oameni.
Una dintre concluziile studiului este că sistemul hidrologic oferă oportunităţi pentru viitoarea dezvoltare a peisajului pe termen lung. Principiile gestionării apei bazate pe Directiva-cadru privind apa a Uniunii Europene – bine cunoscută în arhitectura peisageră – sunt o bază excelentă pentru restructurare şi proiectare. La nivel regional, structura peisajului e în mare parte determintă de geologie şi geomorfologie sub forma bazinelor. Structura peisajului formează o legătură între dezvoltarea peisajului pe termen lung şi forma fizică a peisajului. Dată fiind diversitatea culturală bogată a populaţiei, enorma diversitate a topografiei şi istoria bogată, regiunea are un potenţial de îmbunătăţire a calităţilor de folosinţă și locuire contemporană.

Cuvinte cheie: arhitectură peisageră, peisaj, sistem rutier, sistem hidrologic, dezvoltare, Transilvania