Cím:
The Legal Regulation of Wood Preservation in the European Union and in Hungary *** Reglementarea legală a protecţiei lemnului în Uniunea Europeană şi în Ungaria *** A faanyagvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

După o scurtă revizie istorică, articolul prezintă starea actuală a reglementării legale a protecţiei lemnului, respectiv detaliază tipul, pregătirea şi autorizarea experţilor tehnici în protecţia lemnului din Ungaria, subliniind separat rolul experţilor tehnici în protecţia lemnului care activează în domeniul protecţiei monumentelor istorice. În afară de acestea, se ocupă de reglamentarea legală a expertizei de protecţia lemnului, cât şi de cea a conservanţilor de lemn, atât în Ungaria cât şi în întreaga Uniune Europeană.

Cuvinte cheie: protecţia lemnului, expert tehnic în protecţia lemnului, expertiză de protecţia lemnului, conservant de lemn, monument istoric, legislaţie