Cím:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective (Part 2) *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere (Partea 2)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat:  

Acest articol constituie cea de-a doua parte a cercetării de teren în Transilvania, în care vom analiza relaţia dintre aşezări şi peisaje din punctul de vedere al proiectării. Este un studiu exploratoriu, bazat pe o excursie pe teren din 2014 cu studenţi şi pe o scurtă analiză de texte şi hărţi axate pe două studii de caz reprezentând aşezări din Ţara Călatei, situate la sud-vest de Cluj-Napoca. Vom începe prin investigarea modului în care râurile şi sistemul hidrologic influenţează structura aşezărilor. Structura peisajului şi dezvoltarea urbanistică sunt strâns legate. Cu toate că am vizitat o serie de locaţii şi obiective diferite, în acest articol ne vom concentra asupra structurii aşezării unor sate specifice. Vom analiza dacă structura acestora este legată de structura peisajului, modul în care se desfăşoară acest fenomen şi în ce fel ar putea da indicii pentru dezvoltarea peisajului în viitor. Vom continua cu modul în care dezvoltarea aşezărilor este legată de cele trei scopuri ale arhitecturii peisagere contemporane în general, adică problema gestionării apei, cea a tranziţiei de energie şi cea a creării unor medii sănătoase pentru oameni. La nivelul dezvoltării urbanistice, structura peisajului este determinată în principal de geomorfologie şi de soluri. Vom investiga potenţialul continuităţii istorice în dezvoltarea contemporană a aşezărilor prin aplicarea celor trei scopuri în studiile de caz, arătând modul în care acestea sunt adecvate chiar şi pentru structura existentă a aşezărilor. În această regiune structura aşezărilor este determinată în mare parte de sistemele hidrologice şi cele rutiere, care dau formă relaţiei dintre spaţiul public şi cel privat. Una dintre concluziile studiului este lipsa atenţiei acordate spaţiului public atât în interiorul aşezărilor cât şi în afara acestora, o sarcină majoră pentru arhitecţii peisagişti.

Cuvinte cheie: arhitectură peisageră, peisaj, sistem rutier, sistem hidrologic, dezvoltare, Transilvania