Cím:
Parcul castelului Kendi-Kemény din Brâncovenești, județul Mureș *** The Kendi-Kemény Manor House Park in Brâncovenești, Mureș County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor şi amenajărilor parcului castelului Kendi-Kemény din Brâncoveneşti (județul Mureş). Parcul în stil peisager, clasat drept monument istoric în Listele Monumentelor Istorice 2004, 2010, respectiv 2015, a fost creat în secolul al XIX-lea, dar grădini aferente castelului sunt amintite în documente încă din secolul al XVII-lea. Cea mai semnificativă modificare pe care parcul a suferit-o pe parcursul secolului al XX-lea constă în micşorarea suprafeței propriu-zise de parc şi atribuirea restului suprafeței unor funcțiuni utilitare (terenuri agricole, livadă). Totodată, pe amplasament au apărut noi construcții.
Totuşi, suprafața păstrată de parc este semnificativă şi numeroase exemplare arborescente istorice au supraviețuit. Articolul descrie principalele elemente construite şi amenajate ale ansamblului, relațiile dintre ele şi relațiile lor cu aşezarea şi peisajul înconjurător, aşa cum au fost observate de către autoare în vara anului 2009, în încercarea de a schița un inventar sumar al situației amenajării în zilele noastre.

Cuvinte cheie: grădină istorică rezidențială, amenajare în stil peisager, secolul XIX