Cím:
On Historic Roof Structures in Europe *** Despre șarpantele istorice din Europa *** Az európai történeti fedélszerkezetekről

Preț: 

0,00 €

Descarcă: 

Rezumat:  

Tematica cercetării şarpantelor cunoaşte o răspândire sporadică la nivel european, însă fără studii comparative de amploare. Unele domenii sunt tratate în paralel de mai multe centre de cercetare europene, altele sunt total ignorate, iar studiile pluridisciplinare în adevăratul sens al cuvântului lipsesc în totalitate. La nivel european, cele mai multe studii abordează şarpantele prin prisma istoricului de artă sau a „arheologului de clădire”, a tehnologului sau a specialistului de material lemnos. La nivel naţional, studiul șarpantelor este aproape în totalitate omis de specialiștii din domeniul patrimoniului construit, fiind redus strict la reprezentarea minim necesară, doar la nivel de secțiuni de clădire. Cei care se ocupă totuși de acest domeniu au specializarea preponderentă de ingineri constructori, iar o dată cu debutul şi răspândirea cercetărilor dendrocronologice, și arheologii din acest domeniu au un rol din ce în ce mai accentuat.