Cím:
Profesorul. Omul. Inginerul *** The Professor. The Man. The Engineer

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat:  

De la începutul colaborărilor mele cu inginerii structurişti specializaţi în monumente istorice, prof. dr. ing. Mircea CRIȘAN rămâne un model greu de egalat, atât prin rigurozitatea soluţiilor tehnice din faza de proiect, cât şi prin flexibilitatea şi inspiraţia în adaptarea soluţiilor „de planşetă” la situaţiile de pe şantier, situaţii de cele mai multe ori complexe, cu un grad de diversitate ridicat.

Intuirea structurilor istorice şi dedicarea sa pentru monumente l-au făcut pe ing. Mircea CRIȘAN să fie întotdeauna o autoritate atât pe şantier, cât şi în comisiile şi forurile de specialitate.

În plus, calitatea de profesor şi mentor în ingineria structurală în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti a adăugat un plus meritoriu faţă de mulţi alţi ingineri de rezistenţă, respectiv acela de a conlucra îndeaproape cu arhitectul în elaborarea proiectelor pe componenta structură, astfel încât intervenţia structurală să completeze pozitiv dezvoltarea cu succes a monumentului istoric.

În cele ce urmează, voi face un parcurs în timp ce va aminti despre colaborarea mea şi a biroului meu cu inginerul care a fost, este şi va fi inginerul structurist şi profesor, Mircea CRIȘAN, la câteva din lucrările realizate împreună.