Cím:
Conservarea şi restaurarea clădirilor istorice din Piaţa Unirii din Timişoara *** The Preservation and Conservation of Historical Buildings in Unirii Square, Timişoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Conservarea şi restaurarea clădirilor istorice au o importantă componentă de cercetare definită prin studiile de teren, studiile istorice, tipurile de investigaţii, relevee şi alte componente de analiză a contextului şi situaţiei existente. Articolul pune în discuţie prezenţa apelor subterane într-un ansamblu urban de patrimoniu şi impactul acestora asupra stării fizice a clădirilor, prin prezentarea a trei studii de caz.
Înţelegerea dinamicii apelor subterane devine esenţială în proiectare şi trebuie să devină o preocupare a tuturor celor implicaţi în procesul complex de gestiune a patrimoniului. Proiectele sunt prezentate cronologic, urmând o structură similară de subcapitole, ce conţine: istoricul clădirii, situaţia actuală, descrierea soluţiilor constructive propuse şi concluziile fiecărui studiu.

Cuvinte cheie: conservare, restaurare, ansamblu, ape subterane