Title:
Promenada Aiudului *** The Aiud Promenade

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Inspirat de cercetarea doctorală, în curs de desfășurare, a autoarei – „Începuturile parcurilor publice urbane transilvănene” –, articolul își propune să identifice spaţiile publice plantate, folosite pentru agrement, ale Aiudului în perioada caracteristică formării parcurilor publice urbane transilvănene. Accentul cade asupra aºa-numitei Promenade / Sétatér (în limba maghiară, în epocă), în prezent Parcul Municipal Aiud, amenajare cu caracteristici tipice primelor parcuri publice urbane, nu doar transilvănene ci, la modul general, europene. Articolul începe cu încadrarea problematicii apariţiei parcurilor publice urbane în contextul general european, respectiv specific transilvănean; continuă cu date istorice și urbanistice relevante pentru evoluţia Aiudului; identifică (în epocă) și analizează spaţiile publice plantate folosite pentru agrement ale orașului, prezentând aspecte de detaliu despre formarea și devenirea promenadei (parcul orașului). Concluziile articolului încearcă să semnaleze atât validitatea, în acest caz, a modelului european de integrare a spaţiilor plantate în mediul urban, cât și particularităţile locale ale acestui proces.

Cuvinte cheie: parc istoric, parc public urban, spaţiu public, Transilvania