Cím:
Conectând trecutul pentru viitor *** Connecting the Past for the Future

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Articolul prezintă o trecere în revistă a modului de abordare a proiectului tehnic pentru specialitatea de instalații electrice și de curenți slabi, pornind din faza de analiză a situației existente și stabilirea conceptului/ conceptelor, până în faza de implementare. Proiectarea este o verigă importantă în lanțul care formează orice proces de „re” (restaurare, reabilitare, renovare, revitalizare, reconversie, recuperare, refuncționalizare, reconstruire) a patrimoniului cultural. Pentru ca rezultatul final să fie cel dorit de toată lumea, adică lucrările de execuție să aibă un nivel de calitate ridicat, proiectul tehnic trebuie să aibă un conținut tehnic pe măsură și să fie pus în aplicare de un colectiv specializat și autorizat pentru lucrări în monumente istorice. Articolul este structurat în trei părți, astfel că el se deschide cu o introducere, care este urmată de o incursiune în etapele de proiectare a instalațiilor electrice ș de curenți slabi, cu punctarea rolurilor etapelor și a protagoniștilor lor, și se încheie cu o concluzie concisă.

Cuvinte cheie: instalații electrice, instalații de curenți slabi, iluminat, paratrăsnet, instalație de alarmare la efracție, instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, proiect tehnic, monument istoric