Title:
Evaluarea capacității de reutilizare a patrimoniului industrial *** Assessing the Reusability Potential of Industrial Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Lucrarea de față are la bază cercetarea doctorală a autorului și are în vedere ansamblurile industriale abandonate, aflate în context urban, ca o categorie aparte a patrimoniului industrial. Când în statele occidentale începea deja fenomenul de dezindustrializare, România era în plin proces de industrializare și implicit de urbanizare. Dezindustrializarea a început după 1990 și a lăsat în urma sa ansambluri industriale abandonate în majoritatea orașelor. Azi avem de-a face cu foste zone industriale destructurate în țesutul urban, consecință a abandonului. Ansamblurile industriale abandonate sunt însă o resursă de necontestat pentru orașele în care au fost iertate de specula imobiliară și de demolările care au lăsat în urmă terenuri abandonate de tip brownfields. Traversăm o nouă criză a fondului construit iar acestea, datorită fondului construit existent, a infrastructurii, a poziției în oraș, etc., ar putea contribui la rezolvarea unor probleme ale orașului, dacă ar fi reutilizate și reintegrate în circuitul urban. Practica nu este una nouă dar este una neuzuală pentru România, de aceea un prim pas ar fi evaluarea capacității de reutilizare a unui ansamblu industrial abandonat, în context urban, urmărind a investiga posibilitățile de a răspunde unor probleme și nevoi ale zonei în care acesta se află sau chiar ale orașului.

Cuvinte cheie: ansamblu industrial, abandon, context urban, reutilizare, recuperare, evaluare, potențial, patrimoniu industrial