Title:
Monumentul: de la abandon la comunitate *** The Monument: from Abandonment to Community

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

În secolul al XXI-lea, patrimoniul industrial – în special monumentul de patrimoniu industrial – este o temă actuală de cercetare dar și un mijloc de experimentare arhitecturală a spațiului și a limitelor acestuia ca intermediar între individ și societate. Numeroasele teorii situează clădirea de patrimoniu industrial, ca monument, pe o poziție în continuă schimbare. Studiul de caz propus vine ca o exemplificare directă a acestui parcurs teoretic.

Fosta Fabrică de Bere din Turda se situează, prin evoluția sa istorică, ca un martor tăcut al transformărilor economice și sociale ale orașului pe parcursul unui secol și jumătate. Deși decrepită din punct de vedere fizic, reprezintă astăzi, prin numeroasele intervenții contemporane, un adevărat condensator social – o fabrică de timp liber, în care este loc atât pentru comunitatea locală, cât și pentru experimente artistice sau evenimente socio-culturale.

Cuvinte cheie: teoria monumentului, intervenții, memorie, conversie funcțională, Fabrica de Bere din Turda, „Fabrica de Timp Liber”