Title:
Scoate Anina la suprafaţă *** Bring Anina to the Surface

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

Articolul de față abordează problema patrimoniului intangibil din cadrul unui teritoriu aflat în tranziţie identitară, economică şi socio-culturală, cum este cazul specific al Aninei. Recunoscută pentru valoarea sa patrimonială dinainte de închiderea minei în 2007, Anina prezintă o anumită inerţie socială la schimbare, cu impact direct asupra abandonului, degradării şi dispariţiei mediului construit. Prin aplicarea unei metodologii explorative multidisciplinare, echipa proiectului cultural „Mina de idei Anina” a încercat cartarea memoriei colective din perspectiva experienţelor cumulate în relaţie cu Anina industrială (a trecutului) şi Anina post-industrială (a prezentului), cu scopul identificării unor instrumente de stimulare a comunităţii locale în procesul de recunoaştere a propriilor valori patrimoniale, dar şi de redefinire a unei identităţi post-industriale.

Cuvinte cheie: minerit, post-industrial, patrimoniu imaterial, portret de comunitate, Anina, România