Title:
Patrimoniul industrial la răscruce *** Industrial Heritage at a Crossroads

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă: 

Rezumat:  

În anul 2016, Timișoara a câștigat titlul de „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021, în urma unei decizii bazate în mare parte pe intenția organizatorilor de a conecta și implica activ membrii comunității timișorene în viața culturală a orașului. Mozaicul de etnii, culturi, confesiuni și profesii ce caracterizează populația Timișoarei este în strânsă legătură cu trecutul orașului de pe Bega, care a fost secole la rând cel mai important centru urban industrial din regiune. Cu toate acestea, ansamblurile industriale timișorene, odinioară expresie a evoluției și prosperității, au devenit victime sigure ale unui sistem în tranziție, fiind sortite dispariției și uitării. Din fericire, Timișoara mai poate încă specula oportunitatea oferită în urmă cu patru ani, prin dirijarea unor eforturi suplimentare pentru salvarea, cel puțin în parte, a patrimoniului său industrial. În acest context, se impune o discuție amplă referitoare la condiția actuală a moștenirii industriale din Timișoara.

Cuvinte cheie: patrimoniu industrial, Timișoara, Capitală europeană a culturii, regenerare urbană, reconversie, cultură, creativitate