Cím:
Intervenţii contemporane în spaţiul podului *** Contemporary Interventions in the Attic Space

Preț: 

0,00 €

Descarcă: 

Rezumat:  

Mediul construit este „o entitate vie, care nu încetează să se schimbe pe parcursul existenţei.” Supravieţuirea clădirilor istorice depinde într-o mare măsură de adăpostirea unor funcţiuni. Fie că sunt cele pentru care au fost iniţial concepute, fie că e vorba despre reconversii funcţionale, asistăm la o nevoie din ce în ce mai acută de adaptare la exigenţele de confort contemporan. Prezentul articol se concentrează pe analiza comportării mecanice a şarpantelor având caracter eclectic din Transilvania, respectiv a implicaţiilor pe care le poate avea o reconversie funcţională / spaţială asupra acestor tipuri de structuri. Investigaţiile se vor efectua pe şarpante tipice, nealterate, deşi în practică este posibil ca inginerul să întâlnească adesea particularităţi specifice de la caz la caz.

Cuvinte cheie: şarpante cu caracter eclectic, intervenţii, refuncţionalizări