Cím:
Iaşiul *** Iaşi

Preț: 

0,00 €

Rezumat:  

Se pleacă de la ideea că trama stradală a oraşului este cea care în timp îi asigură viabilitatea şi direct sau indirect, prin relaţia cu ţesutul morfologic, îi poate conferi şi specificitate. După o trecere în revistă a conceptelor urbanistice vehiculate în ultimii 50 ani, cu o analiză detaliată a acestora, şi mai ales a evoluţiei celor două axe majore de dezvoltare a structurii urbane, se urmăreşte şi în ce măsură s-a dat dovadă de realism sau utopie în ce s-a propus. În paralel se caută a se evidenţia şi efectele mai mult sau mai puţin benefice asupra patrimoniului urban moştenit.
 
Cuvinte cheie: istorie, tramă stradală, concursuri, intenţii, patrimoniu, siluetă, utopii, regrete, indecizii, continuitate