Condiţii de publicare

Procesul de recenzie

 

În cazul în care aveţi un articol ştiinţific în domeniul patrimoniului construit şi doriţi să îl publicaţi în revista Transsylvania Nostra, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest document.

 

Procesul de evaluare

Procesul de evaluare este de tipul double-blind review (nici evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului şi nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor); membrii Colegiului de Redacţie vor face o evaluare primară, stabilind referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul lucrării, care să efectueze o analiză atentă.

 

Criteriile de evaluare

În procesul de evaluare a lucrării se vor lua în considerare următoarele aspecte:

  • evaluare tehnică;
  • importanţa domeniului cercetării;
  • cunoaşterea domeniului cercetat;
  • modul de structurare a lucrării;
  • importanţa temei în domeniul de cercetare;
  • contribuţii la cunoaştere.

 

Limba articolului

Articolele se vor trimite în oricare dintre limbile română, engleză, germană sau maghiară. Dacă există o traducere a articolului în limba engleză (în cazul articolelor care nu sunt scrise în această limbă) se va trimite şi traducerea.

 

Normele de redactare

Atragem atenţia autorilor noştri asupra faptului că, începând din ianuarie 2016, s-au modificat cerinţele de redactare pentru aparatul critic al revistei Transsylvania Nostra. În continuare vom trece la aşa-numitul sistem Harvard, cu referinţe parantetice şi cu lista de referinţe corespunzătoare. Îi rugăm pe viitori noştri autorii ca în continuare să-şi editeze articolele trimise spre publicare luând în considerare următoarele cerinţe! În caz contrar, nu vom putea accepta manuscrisul trimis!

Folosirea notelor de subsol este acceptată şi recomandată în continuare, în cazurile în care autorul doreşte să adauge o notă însoţitoare sau de completare a textului principal. În cazul în care în nota de subsol se face trimitere către o publicaţie, vă rugăm să folosiţi forma referinţei parantetice.

Forma de bază a referinţelor parantetice:

numele de familie al autorului/editorului (fără virgulă) anul de publicare (virgulă) numărul paginii (indicarea paginii/paginilor este obligatorie, cu excepţia cazului în care se face trimitere la întreaga publicaţie).

Vă rugăm să treceţi toate titlurile bibliografice prezentate în textul principal inclusiv în lista de referinţe organizată alfabetic de la sfârşitul articolului!

 

Alte norme de redactare

Format pagină: A4

Cu marginile: sus 2,0 cm, jos 2,0 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,0 cm / distanţa dintre rânduri: 1,5

Titlul articolului (caractere Times New Roman 14, Bold)

Rezumat

Cuvinte cheie

Articolul (caractere Times New Roman 12) va avea max. 20.000 - 25.000 caractere, incluzând spaţiile dintre acestea.

Ilustraţiile vor fi în format .jpg sau .tif, cu următoarele caracteristici: 300 dpi şi minim 1 MB. Lista ilustraţiilor (desene şi fotografii) să nu depăşească 100 de caractere incluzând spaţiile dintre acestea, iar în lista ilustrațiilor nu este permis folosirea notelor de subsol. 

Notă: Din cauza spaţiului limitat, avem de regulă posibilitatea de a publica în jur de 10-12 ilustraţii. Aşadar, vă rugăm să ne trimiteţi max. 15 ilustraţii, indicând prioritatea acestora şi în limita posibilităţilor oferite de tehnoredactare vom încerca să le publicăm în această ordine.

Se vor utiliza diacriticele (literele ş,ţ,ă,î,â)

Nu se va utiliza tasta CAPS LOCK!

Pentru a respecta politica revistei, vă rugăm să evitaţi menţionarea, în cadrul articolelor, a numelor instituţiilor private. Dacă acest lucru este inevitabil, vă recomandăm să descrieţi doar profilul acestora, ori să faceţi referi la ele (de ex. firmă de instalaţii electrice), fără a divulga numele acestora.

În referinţe (notă parantetică, notă de subsol, listă de referinţe), vă rugăm să evitaţi citarea surselor (în special surse de pe internet) ale căror credibilitate ştiinţifică nu pot fi verificate (de exemplu, siteuri de tip wikipedia).

 

 

Pentru a fi publicat, articolul trebuie să parcurgă următoarele etape:

Dorim să vă înştiinţăm că în revista Transsylvania Nostra sunt acceptate doar lucrări nepublicate.

 

Etapa 1

Articolele se trimit în varianta electronică, prin e-mail, ca fişiere ataşate, pe adresa editorial@transsylvanianostra.eu sau transsylvanianostra@gmail.com, sau pe suport electronic (CD, DVD, flashdrive, etc.) la adresa redacţiei:

Redacţia Transsylvania Nostra (Str. Breaza Nr. 14, 400253 Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, ROMÂNIA)

 

Etapa 2

Editorii selectează materialele care respectă cerinţele de redactare. Celelalte materiale sunt eliminate din procesul de recenzare.

 

Etapa 3

Doi membri ai Colegiului de Redacţie fac o evaluare primară a relevanţei ştiinţifice a articolului şi stabilesc nominal referenţii care vor formula recenzia de specialitate.

 

Etapa 4

Se desfăşoară revizuirea, în care sunt implicaţi referenţii cu capacitate de expertiză în domeniul articolului.

 

Etapa 5

Materialele care respectă standardele ştiinţifice vor fi propuse pentru publicare. Cele care pot respecta cerinţele ştiinţifice impuse prin efectuarea unor modificări de către autor, sunt returnate acestuia pentru a realiza completările respective. Materialele, care nu respectă standardul ştiinţific minim sunt respinse.

 

Etapa 6

În urma procesului de evaluare, care va dura aproximativ 40 de zile, autorii vor fi informaţi despre statutul lucrării:

- acceptată spre publicare fără modificări

- acceptată spre publicare cu modificări minore

- acceptată spre publicare cu modificări majore

- lucrare respinsă

Autorii vor primi o fişă de evaluare a lucrării.

În urma procesului de evaluare, autorii sunt invitaţi fie să intre în lista de aşteptare pentru publicare, fie să continue procesul de evaluare prin efectuarea eventualelor modificări solicitate. Doar articolele acceptate de către Colegiul de Redacţie vor fi publicate.

 

Etapa 7

Înainte de a intra la tipar, articolul tehnoredactat este trimis autorului în format .pdf pentru revizie. În cazul în care se sesizează greşeli, în termen de două zile se vor comunica editorilor. În caz contrar, se va tipări versiunea trimisă.

Dorim să atragem atenţia autorilor asupra faptului că în momentul în care articolul a ajuns la redacţie, acesta este considerat versiunea finală şi autorul nu mai are posibilitatea de a îl retrimite. În cazul în care sunt necesare corecturi, respectiv completări, editorii le vor semnala către autori cu menţionarea datei limită pentru efectuarea corecturii. După tehnoredactare se acceptă corectarea exclusiv a acelor greşeli care nu afectează editarea tehnică a articolelor. Cu toate acestea, dacă autorul sesizează o eroare care este omisiunea lui şi corectarea ei este absolut necesară, afectând în consecinţă aşezarea în pagină a articolului şi a ilustraţiilor, costurile suplimentare apărute în urma repaginării vor fi suportate de către autor.     

Autorii articolelor publicate vor primi câte două exemplare gratuite din numărul revistei în care acestea au apărut.


Standarde etice şi declaraţie malpraxis