Arhivă

2020

TN 1/2020

A20101

Title:
Gacsályi református templom *** The Calvinist Church in Gacsály

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Gacsály község református temploma a Felső-Tisza-vidék egyik legszebb középkori műemléke. Átfogó műemléki helyreállítása – közel 10 évnyi előkészítő munka után – 2015-ben készült el.

A20102

Title:
Promenada Aiudului *** The Aiud Promenade

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Inspirat de cercetarea doctorală, în curs de desfășurare, a autoarei – „Începuturile parcurilor publice urbane transilvănene” –, articolul își propune să identifice spaţiile publice plantate, folosite pentru agrement, ale Aiudului în perioada caracteristică formării parcurilor

A20103

Title:
Egy középkori ház helyreállítása Kolozsváron *** The Conservation of a Mediaeval House in Cluj-Napoca

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A cikk a kolozsvári unitárius püspöki rezidencia épületén elvégzett helyreállítás folyamatát és megoldásait mutatja be, amely során a ház több évszázados zárt, privát rezidenciákra jellemző használat után a jövőben közösségi térként szolgál tová

A20104

Title:
Metode de conservare, punere în valoare și protecție a ruinelor cetății medievale din Bologa *** Preservation, Enhancement, and Protection Methods for the Ruins of the Mediaeval Castle in Bologa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva consideraţii asupra modului de conservare, punere în valoare și protecție a cetăţii medievale de la Bologa. Sunt prezentate o parte dintre metodele folosite şi rezultatele lucrărilor efectuate până la această dată.

A20105

Title:
Conectând trecutul pentru viitor *** Connecting the Past for the Future

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă o trecere în revistă a modului de abordare a proiectului tehnic pentru specialitatea de instalații electrice și de curenți slabi, pornind din faza de analiză a situației existente și stabilirea conceptului/ conceptelor, până în faza de implementare.

TN 2/2020

A20201

Title:
Az örökségvédelem önkéntesei *** The Volunteers of Heritage Conservation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The increasingly fast process of “heritageisation” has led to a paradigm shift that “matured” at the beginning of the 21st century, changing to an extended degree the tasks and possibilities of the “civilian” protectors of heritage values.

A20202

Title:
De la Cartele ICOMOS la realitate *** From the ICOMOS Charters to Reality

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

La aniversarea a 55 de ani de la constituirea ICOMOS, articolul propune o trecere în revistă a felului în care principiile și recomandările formulate în Carte și alte documente doctrinare elaborate de prestigioasa instituţie îți găsesc reflectarea în practica românească actuală

A20203

Title:
Terapie pentru patrimoniu *** Therapy for Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Patrimoniul cultural joacă un rol important în formarea vieţii noastre de zi cu zi, dar și în conceperea unui viitor durabil, întrucât stabilește o bază de regenerare a comunităţii pentru dezvoltarea urbană și culturală.

A20204

Title:
Poate contribui punerea în valoare a patrimoniul cultural la revitalizarea comunităților din mediul rural? *** Can the Enhancement of Cultural Heritage Contribute to the Revitalisation of Rural Communities?

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Misiunea fundaţiei Mihai Eminescu Trust (MET) este de a revitaliza comunităţile locale din România prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, integrare multiculturală și încurajarea economiei locale.

A20205

Title:
Is “Modern Heritage” an Oxymoron in Europe? *** Oximoronnak tekinthető-e a „modern örökség” fogalma Európában?

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Civilisation has always been about striking a balance between cultural identity and capacity for creativity, tradition and innovation, legacy and destiny. We live in the reality between the two, the “transit shed” where newness morphs into familiarity, or oblivion.

TN 3/2020

A20301

Title:
Evaluarea capacității de reutilizare a patrimoniului industrial *** Assessing the Reusability Potential of Industrial Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea de față are la bază cercetarea doctorală a autorului și are în vedere ansamblurile industriale abandonate, aflate în context urban, ca o categorie aparte a patrimoniului industrial.

A20302

Title:
Monumentul: de la abandon la comunitate *** The Monument: from Abandonment to Community

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În secolul al XXI-lea, patrimoniul industrial – în special monumentul de patrimoniu industrial – este o temă actuală de cercetare dar și un mijloc de experimentare arhitecturală a spațiului și a limitelor acestuia ca intermediar între individ și societate.

A20303

Title:
Baia Mare Railway Station *** Gara Baia Mare

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În timp ce Dacia 1100 – primul automobil produs în România – era lansată în 1968, erau, de asemenea, inaugurate o serie de gări remarcabile, de dimensiuni medii spre mari, inclusiv cea din Baia Mare. Cele două evenimente istorice sunt strâns legate unul de celălalt.

A20304

Title:
Scoate Anina la suprafaţă *** Bring Anina to the Surface

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul de față abordează problema patrimoniului intangibil din cadrul unui teritoriu aflat în tranziţie identitară, economică şi socio-culturală, cum este cazul specific al Aninei.

A20305

Title:
Patrimoniul industrial la răscruce *** Industrial Heritage at a Crossroads

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În anul 2016, Timișoara a câștigat titlul de „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021, în urma unei decizii bazate în mare parte pe intenția organizatorilor de a conecta și implica activ membrii comunității timișorene în viața culturală a orașului.

TN 4/2020

A20401

Title:
Refuncționalizarea, condiție de protejare a patrimoniului industrial din Timișoara***Functional Reconversion, a Condition for the Protection of Industrial Heritage in Timișoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Timișoara a fost, și mai este încă, moștenitoarea unui patrimoniu industrial semnificativ, datorat preocupărilor de organizare economică începute în secolul al XVIII-lea și îndeosebi dezvoltării industriale diversificate din secolul al XIX-lea.

A20402

Title:
Reconstituirea grafică***Graphic Reconstruction

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Închiderea exploatărilor miniere din raza judeţului Alba în primul deceniu al secolului al XXI-lea a avut ca urmare dispariţia unor monumente tehnice unicat.

A20403

Title:
The Place of Industrial Heritage in the Romanian Authorised Heritage Discourse***Locul patrimoniului industrial în discursul patrimonial autorizat din România

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A20405

Title:
Principles for the Conservation of Wooden Built Heritage***Principii pentru conservarea patrimoniului construit din lemn***A faanyagú épített örökség megőrzésének alapelvei

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Aceste Principii au fost redactate în vederea actualizării „Principiilor pentru prezervarea structurilor istorice din lemn” adoptate de ICOMOS în cadrul celei de-a 12-a Adunări Generale

2019

TN 1/2019

A19101

Title:
Örökség és közösség: reziliencia és identitás *** Heritage and Community: Resilience and Identity

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Nowadays, the process of “heritageisation” has become an increasingly emerging phenomenon. Among the conventions on cultural heritage of the Council of Europe, the Faro Convention highlights the close connection between heritage and community.

A19102

Title:
Main Tendencies in the Approach Towards Built Heritage in Communist Poland *** Tendinţe principale în abordarea patrimoniului construit în Polonia comunistă

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea tratează principalele abordări ale protecţiei şi reconstrucţiei clădirilor istorice în Polonia dintre anii 1944 şi 1989.

A19103

Title:
A Szépművészeti Múzeum épületének rekonstrukciója *** The Reconstruction of the Building Hosting the Museum of Fine Arts

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The Budapest Museum of Fine Arts, found on Hősök Square, forms a remarkable architectural ensemble alongside the Palace of Art and the Millennium Monument.

A19104

Title:
Ugyanolyan, mint az eredeti… A műemlékek virtuális megőrzése *** Similar to the Original… The Virtual Preservation of Historic Buildings

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

According to the dictionary, the meaning of the currently very popular word virtual is: seeming, non-genuine, potentially existing.

A19105

Title:
The “Ambulance for Monuments” Project (2016-2018) *** Proiectul „Ambulanţa pentru monumente” (2016-2018) *** A „Műemlékmentés” projekt (2016–2018)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În România zilelor noastre sute de monumente istorice neglijate sau exploatate impropriu zeci de ani la rând rămân în stare critică, îndreptându-se cu paşi rapizi spre colaps.

A19106

Title:
Retrofitting and Conservation of the Timber Choir Loft of the Sanctuary Beata Vergine Maria del Monte Carmelo in Colletto, Pinerolo, Italy *** Reamenajarea şi restaurarea tribunei de lemn a Sanctuarului Beata Vergine Maria del Monte Carmelo din Colletto

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Sanctuarul Beata Vergine Maria del Monte Carmelo din Colletto, Pinerolo, Italia, este un complex arhitectural renascentist remarcabil situat în zona de dealuri înalte din apropierea oraşului Torino.

TN 2/2019

A19201

Title:
Szádvár – Tiéd a vár! *** Szádvár – The Castle is Yours!

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The barely-known Hungarian Szádvár Castle has arrived at yet another significant chapter of its modern history, as, with the investment provided by the National Castle Project, the castle ruin will be safe for visiting, moreover, a large portion of the walls will be saved from

A19202

Title:
Parcuri publice urbane în listele monumentelor istorice *** Urban Public Parks on the Lists of Historic Monuments

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Inspirat de interesul internaţional afirmat pentru parcurile publice urbane istorice – dovadă, discutarea în cadrul celei de-a 19-a Adunări generale ICOMOS (11-15 decembrie 2017) a Documentului ICOMOS-IFLA privitor la Parcurile Publice Urbane Istorice-, dar şi de proiectul de c

A19203

Title:
Reconsiderarea unei ruine. Studiu pentru valorificarea ansamblului Castelului Haller-Jósika din Gârbou *** The Reconsideration of a Ruin. Study on Enhancing the Haller-Jósika Manor House Ensemble in Gârbou

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere istorice ale  ansamblului Haller-Jósika din Gârbou (judeţul Sălaj), dar conturează şi figura celei mai marcante personalităţi care a deţinut acest domeniu, baroneasa Rozália JÓSIKA (născută contesă CSÁKY).

A19204

Title:
A vajnafalvi református fatemplom *** The Calvinist Wooden Church in Valea Voineşti

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The Calvinist Church in Valea Voineşti, part of Covasna Town, is considered as one of the less significant buildings in Szeklerland. The church classified as a late historicist building was erected in 1930-1931, being most probably the work of a local master builder.

A19205

Title:
Intervenţii postbelice (1944-1989) în zonele centrale ale unor oraşe româneşti. Arhitectura reprezentativă. Arhitecţii *** Post-War Interventions (1944-1989) in the Central Areas of Some Romanian Cities. Representative Architecture. The Architects

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În intervalul 1944-1989, zonele centrale ale multor oraşe româneşti au fost restructurate, rezultând astfel configuraţii urbane noi, clădiri noi şi o estetică relativ nouă, ca expresie a „timpului său” (zeitgeist).

TN 3/2019

A19301

Title:
Arhitectura balneară de secol XIX, de la tutela statului la proprietatea privată *** Nineteenth-century Spa Architecture, from State Tutelage to Private Property

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Arhitectura balneară din România se bucură de un trecut glorios, demn de ilustrate poştale şi renume internaţional.

A19302

Title:
Restaurare de formă, restaurare de fond *** Conservation of Form, Conservation of Substance

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Competiţia pentru titlul onorific de Capitală Europeană a Culturii a determinat ample politici locale de restaurare şi reabilitare a centrelor istorice din municipiile Timişoara, Arad şi Oradea.

A19303

Title:
Patrimoniul rural din Banat şi urgenţa conservării sale *** Rural Heritage in Banat and the Urgency of its Preservation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Există un hiatus uriaş între lumea „specialiştilor” în patrimoniu, cei care monitorizează degradarea şi dispariţia accelerată a arhitecturii vechi la noi, şi ceilalţi, „nespecialiştii”, care, cu puţine excepţii, consideră acest lucru ca fiind fie lipsit de importanţă, fie o pie

A19304

Title:
Reabilitarea fostului Palat al Fondului de Pensii din cartierul Iosefin, Timişoara *** Conservation of the Former Palace of the Pension Fund in the Iosefin Quarter, Timişoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul investighează starea de degradare a unei clădiri istorice cu vechime de aproape 120 de ani. S-a realizat releveul întregii clădiri cu notarea degradărilor în partea desenată şi cea scrisă, alături de releveul fotografic.

A19305

Title:
Conservarea şi restaurarea clădirilor istorice din Piaţa Unirii din Timişoara *** The Preservation and Conservation of Historical Buildings in Unirii Square, Timişoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Conservarea şi restaurarea clădirilor istorice au o importantă componentă de cercetare definită prin studiile de teren, studiile istorice, tipurile de investigaţii, relevee şi alte componente de analiză a contextului şi situaţiei existente.

TN 4/2019

A19401

Title:
Templomok fedélszerkezeteinek tűzoltási problémái *** Firefighting Issues Related to the Roof Structures of Churches

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Churches are of an outstanding significance among our historic buildings.

A19402

Title:
Complexitatea şi utilitatea unei expertize de biologia construcţiilor *** The Complexity and Utility of a Building Biology Assessment

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea prezintă complexitatea unei expertize de biologia construcţiilor şi necesitatea abordării multidisciplinare a studiilor în vederea formării unei imagini cât mai reale asupra stării de conservare a monumentului, în timpul realizării proiectului de restaurare.

A19403

Title:
Canalul Bega, un fost coridor industrial de dezvoltare al oraşului Timişoara *** Bega Canal, a Former Industrial Development Corridor of Timişoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul îşi propune să realizeze o scurtă analiză şi o inventariere a elementelor de patrimoniu industrial de-a lungul canalului Bega, Timişoara. Aceasta se va focaliza pe fostele situri industriale şi valorile pe care acestea le mai păstrează sau nu.

A19404

Title:
Calitatea intervenţiilor: reabilitarea unor şarpante istorice cu caracter baroc de valoare excepţională *** The Quality of Interventions: Rehabilitating Exceptionally High Value Historic Roof Structures of Baroque Character

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Şarpantele istorice – deşi în interpretarea celor dedicaţi acestor structuri portante istorice, sunt practic cărţi tridimensionale ale nivelului de cunoştinţe tehnice şi tehnologiei epocilor în care au fost realizate – sunt „copiii abandonaţi” ai breslei protecţiei patrimoniulu

2018

TN 1/2018

A18101

Title:
The Knightking. Saint Ladislaus Cultural Tour *** Regele Cavaler. Traseul cultural-istoric al Sfântului Ladislau *** Lovagkirály. Szent László-örökségút

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Prima fază a programului Regele Cavaler, planificat cu o desfăşurare de mai mulţi ani, s-a realizat în strânsă legătură cu Anul Jubiliar Sfântul Ladislau de anul trecut, în care, deocamd

A18102

Title:
Characterisation of Existing Adobe Constructions and Development of Effective Repair and Seismic Retrofit Solutions *** Meglévő vályogszerkezetek jellemzése, valamint hatékony javítási megoldások és a földrengés elleni védelem fejlesztése

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Earthen construction is still widely used in the world and some of the existing constructions have great cultural value. These constructions, however, may perform very poorly when subjected to seismic demands, as has been observed in recent earthquakes.

A18103

Title:
Advanced Technologies for Seismic Protection of Historical Buildings *** Tehnologii avansate pentru protecția seismică a monumentelor istorice

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Prezenta lucrare rezumă principalele rezultate ale câtorva proiecte de cercetare derulate în ultimii zece ani la nivel naþional, european şi internaþional sub conducerea autorului.

A18104

Title:
Intervenții structurale și probleme de evaluare [...] *** Structural Interventions and Assessment (Diagnosis) Issues [...]

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Intervenţiile structurale la construcţiile istorice, inclusiv acelea cu caracter de urgenţă, au particularităţi specifice în comparaţie cu acelea care se referă la cel

A18105

Title:
Integrarea măsurilor de protecție seismică [...] *** The Integration of Seismic Protection Measures [...]

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În ultimii 20 de ani în Bucureşti, numai 20 dintre cele peste 2400 de clădiri vulnerabile seismic au beneficiat de lucrările de intervenţie necesare, prin programul de consolidare derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) şi Primăria

A18106

Title:
Începuturile parcurilor publice urbane transilvănene *** The Beginnings of Transylvanian Public Urban Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Acum cinci ani demaram în paginile revistei Transsylvania Nostra rubrica Grădini Istorice, prezentând parcul castelului Szentkereszthy din Arcuş, în judeţul Covasna.

TN 2/2018

A18201

Title:
A nagyszebeni evangélikus plébániatemplom középkori tetőszerkezetei *** The Mediaeval Roof Structures of the Lutheran Parish Church in Sibiu

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The roof structure above the Lutheran Parish Church in Sibiu consists of several units.

A18202

Title:
„Lassú katasztrófák” *** “Slow Catastrophes”

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Our buildings, including historic buildings, can be destroyed not only by dramatic catastrophes (fire, floods, lightning, earthquakes), but also by the often latent biological decaying agents that attack the timber in constructions and that are d

A18203

Title:
Parcurile castelelor Béldy Pál, Mikes și Nemes din Budila, județul Brașov *** The Béldy Pál, Mikes, and Nemes Manor House Parks in Budila, Brașov County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcurilor castelelor Béldy Pál, Mikes şi Nemes din Budila (judeţul Braşov).

A18204

Title:
Proiectul Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (2017-2019) *** The Project Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (2017-2019)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Armonizând dorinţa de modernizare cu o exuberanţă a expresiei artistice, posibilă datorită inovaţiilor tehnologice de la finele secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau şi-a lăsat amprenta în majoritatea oraşelor europene şi nu numai.

TN 3/2018

A18301

Title:
Európai uniós pénzek a műemlékvédelemben. Hargita megyei normalitás és szökőár *** European Union Funding for Historic Building Conservation. Normality and Tsunami in Harghita County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

In Romania, historic buildings are practically “starved to death” due to the shortage of funds needed for their maintenance and c

A18302

Title:
Stadiul actual al arhitecturii feroviare a căilor ferate înguste abandonate din regiunea istorică a Maramureșului *** The Current State of the Railway Architecture of the Abandoned Narrow-gauge Railways in the Historical Region of Maramureș

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă o analiză a clădirilor care s-au păstrat până în prezent în staţiile căilor ferate înguste dintre Ocna Şugatag şi Coştiui, 

A18303

Title:
Reabilitarea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Breb, Maramureș *** The Rehabilitation of the Holy Archangels Michael and Gabriel Church in Breb, Maramureş Region

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul este extras din lucrarea de disertaţie cu acelaşi titlu, prezentată în cadrul Cursului postuniversitar de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, organizat în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în pa

A18304

Title:
Elemente arhitecturale din piatră din secolul al XVI-lea în arhitectura laică a Clujului *** Sixteenth-century Stone Architectural Elements in the Secular Architecture of Cluj-Napoca

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În urma evoluţiei urbanistice a Clujului de la sfârşitul secolului al XIX-lea, ajungem să regăsim 17 ancadramente din piatră cioplită aparţinând secolului al XVI-lea care au făcut parte din Casa Wolphard-Kakas, atât în cadrul

A18305

Title:
Studiu istoric, inventarierea valorilor pentru reabilitarea și amenajarea interioară a Complexului Sfântul Ștefan din Baia-Mare *** Historical Study, Inventory of Values for the Rehabilitation and Interior Design of the Sfântul Ștefan Complex in Baia Mare

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul tratează intervenţiile propuse în vederea reabilitării (şi reamenajării) spaţiilor interioare ale Complexului Ştefan (cunoscut ca Minerul) din Baia Mare, ţinând seama de inventarul de valori, conceput pe criterii de autenticitate şi valoare iniţială.

A18306

Title:
Surse documentare în studiul începuturilor parcurilor publice urbane transilvănene *** Documentary Sources in the Study of the Beginnings of Transylvanian Public Urban Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Faptul că tematica amenajărilor peisagistice istorice transilvănene este încă deosebit de rar vizitată de către cercetători poate avea diverse cauze: o lungă perioadă d

TN 4/2018

A18401

Title:
Létezik-e a harmadik út a műemlékvédelemben? *** Is there a Third Way in Historic Building Conservation?

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The theoretical foundations of European historic building conservation seem to be crumbling. It can be stated that the European perception of historic building conservation is in a theoretical crisis.

A18402

Title:
Atitudini contemporane față de patrimoniul construit *** Contemporary Attitudes Towards Built Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul ia în discuţie, pe plan internaţional, preocupările pentru protejarea patrimoniului construit precum şi pentru dezvoltarea sustenabilă, în care cultura joacă un rol important.

A18403

Title:
Patrimoniul cultural construit între caracterul de unicat și necesitatea de reglementare *** Built Cultural Heritage between its Uniqueness and the Need for Planning Regulations

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Spre deosebire de patrimoniul cultural imaterial și de cel mobil, în calitate de componente ale ţesutului de așezare din orașe și sate, monumentele istorice și zonele construite protejate fac (și) obiectul regulamentelor de construire care guvernează administrarea pe cît posibi

A18404

Title:
Az épített örökség táguló világa *** The Expanding World of Built Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Based on the experiences gained at an urban planning, historic building conservation, and research office, recalling concrete examples, the article is an overview illustrating the expanding world of built heritage from the individual protection system of the mid-20th century al

A18405

Title:
Capcane în protecţia ariilor urbane istorice în România CÂTEVA STUDII DE CAZ *** Traps in the Protection of Historic Urban Areas in Romania SEVERAL CASE STUDIES

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

România nu e singura ţară din estul Europei care, în perioada următoare schimbărilor de regim din jurul anilor ’90, are dificultăţi serioase privind protecţia ansamblurilor şi monumentelor istorice.

2017

TN 1/2017

A17101

Title:
An Overview of Present-day Reconstruction: Uses and Abuses *** O privire de ansamblu asupra reconstrucției la timpul prezent: uzuri și abuzuri *** A jelenkori visszaépítések áttekintése: (mértéktelen) használat

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Conferința internațională desfăşurată la Cluj-Napoca în octombrie 2016 a supus dezbaterii o temă pe cât de actuală pe atât de provocatoare: reconstrucția monumentelor şi siturilor istorice.

A17102

Title:
The Motivations of Reconstruction *** Justificările reconstrucţiei *** A visszaépítés motivációi

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Reconstrucţia este un fenomen ce agită spiritele şi divizează profesia la începutul secolului al XXI-lea, nefiind însă nici pe departe un fenomen nou.

A17103

Title:
Probleme teoretice, juridice și tehnice aferente punerii în siguranță a unor ruine *** Theoretical, Legal, and Technical Issues Related to Safeguarding Ruins

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Țara noastră, în general, şi teritoriul Transilvaniei, în special, sunt împânzite de clădiri istorice adesea listate, de importanță locală sau națională, ajunse în stare de ruină.

A17104

Title:
A siklósi dzsámitól a diósgyőri várig *** From the Mosque in Siklós to the Diósgyőr Castle

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The article is a story of development, not only concerning an architectural career, but also regarding the public opinion on historic building reconstruction.

A17105

Title:
Contribuţii la strămutarea şi reconstrucţia obiectivului stăvilar din cadrul City Business Centre Timişoara *** Contributions to the Reconstruction of a Sluice within the City Business Centre in Timișoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Obiectivul Stăvilar, realizat în secolul al XVIII-lea din lemn, piatră şi cărămidă pentru regularizarea nivelului apei din şanțul defensiv, face parte din Situl arheologic al fortificaţiilor Bastionului VII (Eugeniu DE SAVOYA) din Cetatea Timişoarei, şi a fost descoperit în a

A17106

Title:
Parcul castelului Kendi-Kemény din Brâncovenești, județul Mureș *** The Kendi-Kemény Manor House Park in Brâncovenești, Mureș County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor şi amenajărilor parcului castelului Kendi-Kemény din Brâncoveneşti (județul Mureş).

TN 2/2017

A17201

Title:
Parcul castelului Csáki din Almașu, județul Sălaj *** The Csáki Manor House Park in Almașu, Sălaj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului castelului Csáki din Almașu (judeţul Sălaj).

A17202

Title:
Reconstrucţia ca măsură de protejare a siturilor rurale din România incluse în Lista Patrimoniului Mondial *** Reconstruction as a Measure for the Protection of Romanian Rural Sites Included on the World Heritage List

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Reconstrucţia (de fapt „reconstruirea” este termenul adecvat pentru patrimoniul imobil) este prevăzută implicit în legislaţia din România ca „readucere la starea iniţială” la care este obligat făptuitorul distrugerii sau degradării unui monument istoric.

A17203

Title:
Hitelesség és rekonstrukció a műemlék-helyreállításban *** Authenticity and Reconstruction in Historic Building Conservation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A17204

Title:
The Owl and the Plague. Contextualising a Carved Image *** A bagoly és a pestis. Egy faragott kép kontextusba helyezése

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The Lutheran Church of Băgaciu (Szászbogács, Bogeschdorf), a small village situated in a valley close to Târnăveni (Dicsőszentmárton, Sankt Martin), northeast of Mediaș (Medgyes, Mediasch), holds one of the most curious depictions to be found on choir stalls throughout the te

TN 3/2017

A17301

Title:
Restaurarea casei Prințului Eugeniu de Savoya *** The Conservation of Prince Eugene of Savoy’s House

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

„Casa Prinţului Eugeniu de Savoya”, clădire monument, este cuprinsă în zona protejată centrală a orașului Timișoara, care constituie un ţesut urban cu o mare concentraţie de informaţie arheologică, istorică și arhitecturală.

A17302

Title:
Timișoara – despre o viitoare capitală culturală occidentală și rădăcinile sale orientale *** Timișoara – About a Future Western Cultural Capital and its Oriental Roots

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Apărut în mijlocul unei mlaștini, la punctul incert de întâlnire dintre râurile Timiș și Bega, orașul Timișoara a crescut, s-a fortificat, a devenit „capitala” orientală a unei bucăţi din Imperiul Otoman, a fost demolat și rec

A17303

Title:
Pietonizarea spațiilor publice din cartierul Cetate din Timișoara *** Creating Pedestrian Public Spaces in the Cetate District of Timișoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Spaţiul public urban a evoluat de-a lungul timpului atât din punct de vedere formal, cât și din punct de vedere funcţional.

A17304

Title:
Spațiul urban și democratizarea peisajului *** Urban Space and the Democratisation of Landscape

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul își propune să dezbată transformarea spaţiul public ca rezultat al interacţiunii și al proceselor defectuoase de negociere dintre administraţie și comunitatea locală.

A17305

Title:
Sinagoga din cartierul Cetate, Timişoara, şi stilul maur *** The Synagogue in the Cetate District, Timişoara, and the Moorish Revival

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Sinagoga din cartierul Cetate, Timișoara, este o perlă a arhitecturii comunităţii mozaice din Banat și din întreaga ţară.

A17306

Title:
Arta publică dincolo de memorie și istorie *** Public Art beyond Memory and History

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul abordează lucrările de artă publică instalate în perioada 2015-2016 în cartierul Cetate al Timișoarei, propunând o analiză succintă a acestor monumente din perspectiva relaţiilor pe care le stabilesc cu lucrările de artă deja existent

TN 4/2017

A17401

Title:
The Italian Regulation for the Evaluation and Reduction of Seismic Risk in Cultural Heritage *** Reglementarea italiană privind evaluarea și reducerea riscului seismic la patrimoniul cultural

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17402

Title:
The Vulnerability and Resilience of Historic Structures *** Vulnerabilitatea și reziliența structurilor istorice

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17403

Title:
Parcursul unei construcții de la imobil existent neclasat la imobil de patrimoniu protejat *** A Building’s Path Regarding its Heritage Listed Status and Subsequent Structural Strengthening Interventions

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul curent propune studiul parcursului unui imobil din perspectiva încadrării sale drept construcţie monument istoric, de la stadiul său iniţial de imobil neclasificat, trecând apoi printr-o procedură de clasare către stadiul de imobil mo

A17404

Title:
Műemlékek tűzvédelmi tervezése mérnöki módszerekkel *** The Fire Safety Design of Historic Buildings with Engineering Methods

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17406

Title:
Földrengés okozta károsodások a kolozsvári Szent Mihály-templomon *** Degradări cauzate de cutremur la Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

A17407

Title:
Profesorul. Omul. Inginerul *** The Professor. The Man. The Engineer

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

De la începutul colaborărilor mele cu inginerii structurişti specializaţi în monumente istorice, prof. dr. ing.

2016

TN 1/2016

A16101

Title:
Codul Patrimoniului şi dificultăţile procesului de elaborare *** The Heritage Code and the Difficulties of the Drafting Process

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Elaborarea Codului Patrimoniului trenează de multă vreme, cauzele întârzierii fiind legate de modul de abordare a concepţiei codului şi de lipsa unei coeziuni politice în jurul ideii de reformă în domeniul patrimoniului cultural.

A16102

Title:
Normele care distrug monumentele *** The Norms that Destroy Historic Buildings

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Ce se întâmplă în România cu monumentele confruntate cu codurile de proiectare antiseismică? Există în România reglementări specifice monumentelor istorice?

A16103

Title:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective (Part 2) *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere (Partea 2)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Acest articol constituie cea de-a doua parte a cercetării de teren în Transilvania, în care vom analiza relaţia dintre aşezări şi peisaje din punctul de vedere al proiectării.

A16104

Title:
Parcul castelului Pogány din Păclişa, judeţul Hunedoara *** The Pogány Manor House Park in Păclişa, Hunedoara County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria  construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Pogány din Păclişa (judeţul Hunedoara).

A16105

Title:
Intervenţii la planşeul de acoperiş boltit al Bisericii Evanghelice din Bistriţa *** Interventions on the Vaulted Roof Slab of the Lutheran Church A. C. in Bistriţa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Biserica Evanghelică din Bistriţa, datată în secolul al XIV-lea, a suferit transformări majore între anii 1559-1563, realizate de Petrus Italus de Lugano , meşter renumit având la activ multe intervenţii de excepţie în Europa Centrală a secolului al XVI-lea.

TN 2/2016

A16201

Title:
Arheologia urbană a Braşovului *** The Urban Archaeology of Braşov

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Braşovul a fost în Evul Mediu unul dintre cele mai dezvoltate oraşe ale regiunii.

A16202

Title:
Topografia oraşului medieval Oradea şi perspectivele cercetărilor arheologice *** The Topography of Mediaeval Oradea and the Prospects of Archaeological Research

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În ciuda poziţiei importante pe care Oradea o avea în ierarhia oraşelor medievale din Bazinul Carpatic, cunoştinţele de geografie istorică şi topografie urbană legate de ea sunt destul de reduse, nu doar din cauza cezurii dintre structura urbană medievală şi cea modernă, produs

A16203

Title:
Arheologia urbană transilvăneană şi descoperirile medievale ale ultimelor decenii *** Transylvanian Urban Archaeology and the Mediaeval Discoveries of the Last Decades

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Lucrarea de faţă reprezintă o scurtă incursiune în istoriografia cercetării arheologice urban-transilvănene, urmărind în special descoperirile medievale rezultate în urma acestei cercetări.

A16204

Title:
Histories of Urban Archaeology in Alba Iulia (1916-2016) *** A gyulafehérvári városi régészet történetei (1916–2016)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

In 1916, when Béla CSERNI, known also as Albert or Adalbert CSERNI, founder of the first museum of Alba Iulia and father of urban archaeology in Transylvania died, he was one of the most  well-known personalities of the discipline in the Danubian region.

A16205

Title:
Parcul castelului Bánffy din Răscruci, judeţul Cluj *** Bánffy Manor House Park in Răscruci, Cluj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Bánffy din Răscruci (judeţul Cluj).

TN 3/2016

A16301

Title:
Reabilitarea Casei Bosianu, parte a ansamblului Observatorului Astronomic din Bucureşti *** Conservation of the Bosianu House, Part of the Astronomical Observatory Ensemble in Bucharest

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Casa Bosianu se află într-o zonă a Bucureştiului bogată din punct de vedere patrimonial, care însă este cel mai adesea ignorată. Istoria proprie a clădirii şi a ansamblului în care se găseşte, cât şi atributele stilistice proprii, fac ca aceasta să merite a fi protejată.

A16302

Title:
Cauzele apariției, problematica eradicării și prevenția atacurilor fungice produse de Serpula lacrymans (burete de casă) *** The Causes, Eradication and Prevention of Fungal Attacks Caused by Serpula lacrymans

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă detalii legate de biologia speciei de fungi Serpula lacrymans, explicând cauzele apariţiei sale la clădirea Porţii de Nord din cadrul Ansamblului Cetăţuia Cluj-Napoca (CJ-II-a-A-07240), precum şi metodele aplicate pentru eradicarea atacului.

A16303

Title:
Reabilitarea arhitecturală a Bisericii Reformate din Sic, judeţul Cluj *** The Architectural Rehabilitation of the Calvinist Church in Sic, Cluj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Biserica Reformată din Sic apare în documente încă din anul 1291 şi este una dintre cele mai bine păstrate clădiri de cult din Transilvania centrală din perioada arpadiană.

A16304

Title:
Consolidarea, reabilitarea şi restaurarea Palatului Episcopal din Galaţi *** The Consolidation, Rehabilitation, and Conservation of the Bishopric Palace in Galaţi

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Clădirea Palatului Episcopal este un simbol al oraşului Galaţi, din sudul Moldovei. Reprezentând stilul eclectic şi păstrându-şi caracterul istoric, clădirea este încadrată în categoria monumentelor istorice ce reprezintă oraşul.

A16305

Title:
Reabilitarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi din Târnăveni *** The Rehabilitation of the Constantin Brâncuşi Technological High School in Târnăveni

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă un studiu/proiect asupra reabilitării clădirii monument istoric din municipiul Târnăveni, Piaţa Trandafirilor nr. 10, fostul Palat al Administraţiei Financiare, acum sediul Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi.

A16306

Title:
Parcul castelului Bethlen din Sânmiclăuş, judeţul Alba *** Bethlen Manor House Park in Sânmiclăuş, Alba County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Bethlen din Sânmiclăuş (judeţul Alba).

TN 4/2016

A16401

Title:
A műemlékek, történeti épületek rekonstrukciója a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott iránymutatások tükrében *** The Reconstruction of Listed and Unlisted Historic Buildings in the Light of the Guidelines set Forth by the International Documents

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The idea of historic building valuation and conservation gradually started unfolding in Europe from the first third of the 19th century, and this process has comprised and still comprises the rehabilitation in any way of the partially or totally destroyed buildings,

A16402

Title:
Re-Construct, Re-Generate, Su(pe)r-Vive(re) *** Re-construcţie, re-generare, supra-vieţuire

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În ciuda opiniilor contrare, refacerea monumentelor istorice pierdute (aproape) în totalitate nu mai este atât de categoric condamnată precum în urmă cu o generaţie.

A16403

Title:
Probleme de punere în valoare şi reconstrucţie a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa *** Enhancement and Reconstruction Issues Related to the Roman Camp and the Medieval Castle in Bologa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva consideraţii asupra istoricului şi a modului de conservare şi punere în valoare a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa.

A16404

Title:
Reconstrucţia parcurilor istorice rezidenţiale transilvănene *** The Reconstruction of Transylvanian Historic Residential Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Pe vremuri amenajări elaborate drept cadru al reşedinței şi loc al destinderii în aer liber, parcurile istorice rezidențiale transilvănene sunt în prezent, în cea mai mare parte, în ruină.

A16405

Title:
Intervenţii de reconstrucţie a şarpantei corpului neoclasic al castelului Kornis din Mănăstirea *** Interventions for Reconstructing the Roof Structure of the Neoclassical Building of the Kornis Castle in Mănăstirea

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Exponent al Renaşterii transilvănene, castelul Kornis din Mănăstirea (judeţul Cluj) a rezistat mai bine de patru secole, evoluând în timp prin diferite extinderi şi adăugări de corpuri noi, inclusiv în perioada neoclasică.

A16406

Title:
The mise-en-valeur Concept in the Case of Roman Period Ruins in the Former Province of Dacia. An Invisible Heritage *** A mise-en-valeur koncepciója az egykori Dacia provincia területén található római kori romok esetében. Egy láthatatlan örökség

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The mise-en-valeur concept best refers to what we should be doing with our ruins according to the thoughts of Cesare BRANDI, Jukka M. JOKILEHTO, Michael PETZET, Frank MATERO, Roberto NARDI, and the Venice Charter.

2015

TN 1/2015

A15101

Title:
A kolozsvári Fő tér és a Szent Mihály-templom kertje *** The Main Square of Cluj-Napoca and the Garden of Saint Michael’s Church

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Ever since the Middle Ages, Saint Michael’s Church has dominated the main square of Cluj-Napoca. The urban open space was shaped by the church. For centuries, the ensemble of church and open space served sacral, social and political functions.

A15102

Title:
Erdélyi kastélyparkok szobordíszei *** Ornamental Sculptures Erdélyi kastélyparkok szobordíszei in Transylvanian Manor House Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Both built elements and works of art have an important role in the artistic design of manor house parks’ spatial structure.

A15103

Title:
„Kert-fragmentumok”. Kertművészeti és tájtörténeti értékek Kalotaszegen *** “Garden-fragments”. Garden Design and Historical Landscape Heritage in Călata Region

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The article inventories the historical gardens of the Călata Region, respectively the plots of preserved, ruinous or endangered manor houses, mansions, and manors, their vegetation and unique landscape historical features, listing them in three categories based on their signifi

A15104

Title:
Parcul Castelului Wesselényi din Jibou, judeţul Sălaj *** Wesselényi Manor House Park in Jibou, Sălaj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului Castelului Wesselényi din Jibou (judeţul Sălaj), punctând totodată caracteristicile compoziţionale ale diverselor etape prin care a trecut: de la o amenajare în stil geometric documentată în se

A15105

Title:
NEBBIEN Városligete *** The City Park of NEBBIEN

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

At the turn of the 19th century and during the following decades, urban public gardens were established sequentially all throughout Europe. The Pest City Park, Stadtwäldchen by its contemporary official German name, is of paramount importance among them.

TN 2/2015

A15201

Title:
Terenuri minate. Problema autenticităţii *** Minefields. The Problem of Authenticity

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Textul care urmează este reluarea într-o versiune  ameliorată a subcapitolului cu acelaşi titlu dintr-o carte apărută acum mai bine de zece ani.

A15202

Title:
A Medieval Pauline Monastic Landscape in the Szekler Land *** Középkori pálos tájhasználat a Székelyföldön

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Based on the study of written sources, historical maps and archaeological field work, the present article discusses the use and reconstruction of the only Pauline monastic landscape situated on the territory of the medieval Szekler Land.

A15203

Title:
Parcul castelului Teleki din Luna de Jos, județul Cluj *** The Teleki Manor House Park in Luna de Jos, Cluj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului castelului Teleki din Luna de Jos (judeţul Cluj), a cărui construcţie pornește la mijlocul secolului al XVII-lea și primește influenţe, de-a lungul timpului, ale stilurilor renascentist, baroc

A15204

Title:
The Compositional Role of Water in Persian Gardens *** A perzsa kertek fő kompozíciós eleme: a víz

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Persian gardens are known around the world for their unique style, with the watering system as one of their main features displaying great appetency for showing and using water.

A15205

Title:
Fieldwork in Transylvania. A Landscape Architectural Perspective *** Cercetare de teren în Transilvania. O perspectivă din punctul de vedere al arhitecturii peisagere

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Acest articol este primul din două, în care vom analiza relaţia dintre peisaj ca sistem natural și dezvoltarea peisajului din punctul de vedere al dezvoltării regionale.

TN 3/2015

A15301

Title:
Pictura murală din vechile biserici de piatră din judeţul Hunedoara *** Mural Painting in the Old Stone Churches in Hunedoara County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea cuprinde informaţii despre bisericile medievale de piatră situate în aria judeţului Hunedoara, monumente de artă şi arhitectură decorate cu picturi murale realizate în tehnica a fresco în decursul secolelor al XIV-lea şi al XV-lea.

A15302

Title:
Nagybacon faluképvédelmi tanulmánya *** Study for the Protection of Băţanii Mari Village Scape

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The study for the protection of Băţanii Mari village scape presented in this paper was the topic of my thesis supervised by Mr.

A15303

Title:
Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Dr. Nicolae Minovici din Bucureşti precum şi revitalizarea incintei istorice *** Conservation and Enhancement of the Nicolae Minovici Museum in Bucharest and the Revitalisation of the Historical Enclosure

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lucrarea intitulată „Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Dr.

A15304

Title:
Fosta locuinţă pentru muncitori a fabricii de mobilă Szekely şi Retty *** The Former Workers’ Housing of the Szekely and Retty Furniture Factory

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul are ca obiect prezentarea lucrării de disertaţie intitulate „Reabilitarea şi reconversia în spaţii de expoziţie pentru Muzeul Judeţean Mureş a unui monument categoria B (MS-II-m-B-15518) – Fosta locuinţă pentru muncitori a fabricii de mobilă Szekely şi Retty” susţinut

A15305

Title:
Parcul conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea 1) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part 1)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad (judeţul Hunedoara).

A15306

Title:
A körösszegi lakótorony analógiák tükrében *** The Keep in Cheresig, in the Light of Analogies

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The secrets of the 800-year-old crumbled tower are forever locked in time, but the countless, occasionally uncannily similar analogies reveal something of its identity.

A15307

Title:
Cercetare dendrocronologică la şarpanta medievală a Bisericii Reformate (fosta franciscană) din Târgu Mureş *** Dendrochronological Research at the Mediaeval Roof Structure of the Calvinist (Former Franciscan) Church in Târgu Mureş

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă cercetările dendrocronologice desfăşurate între 2010-2013 la turnul şi şarpanta corului Bisericii Reformate din Târgu Mureş.

TN 4/2015

A15401

Title:
The Applicability of Technical Regulations Referring to Interventions on Historic Load-bearing Structures *** Aplicabilitatea reglementărilor tehnice de intervenţii la structuri portante istorice *** A műszaki előírások alkalmazhatósága történeti tartósze

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Structurile portante istorice susţin subansamblurile arhitecturale şi componentele artistice ale clădirilor istorice. Listate ca şi monumente istorice, clădirile istorice dispun de valori de patrimoniu, ce sunt, prin lege, protejate.

A15402

Title:
The Legal Regulation of Wood Preservation in the European Union and in Hungary *** Reglementarea legală a protecţiei lemnului în Uniunea Europeană şi în Ungaria *** A faanyagvédelem jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

După o scurtă revizie istorică, articolul prezintă starea actuală a reglementării legale a protecţiei lemnului, respectiv detaliază tipul, pregătirea şi autorizarea experţilor tehnici în protecţia lemnului din Ungaria, subliniind separat rolul experţilor tehnici în protecţia le

A15403

Title:
Utilitatea standardelor şi normativelor în vigoare din punctul de vedere al reabilitării structurale *** The Utility of Valid Standards and Norms in What Pertains to Structural Rehabilitation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Clădirile istorice, în general, şi monumentele istorice, în special, fac parte din fondul construit al României. Astfel, legislaţia tehnică, precum şi standardele şi normativele în vigoare se aplică şi acestei categorii de clădiri.

A15404

Title:
Régi, romos falazott szerkezetű épület megerősítéséről *** The Consolidation of Old, Partly Ruined Masonry Buildings

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

This question arose in connection with the conservation of an old manor house in ruins: should we take the new Eurocodes, the rules for the assessment and consolidation of existing structures into consideration at all or should we look for the old standards.

A15405

Title:
Aplicabilitatea reglementărilor tehnice pe plan naţional în domeniul geotehnicii şi fundaţiilor *** The Applicability of Technical Regulations on National Level Regarding Geotechnics and Foundations

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Consolidarea clădirilor de patrimoniu implică, în primul rând, execuţia lucrărilor de intervenţii structurale, fără modificări care să afecteze ansamblul, subansamblurile sau elementele structurale istorice asupra cărora se intervine.

A15406

Title:
Parcul Conacului Naláczi-Fáy din Nălaţvad, judeţul Hunedoara (Partea II) *** The Naláczi-Fáy Manor House Park in Nălaţvad, Hunedoara County (Part II)

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Continuare din numărul 3/2015 al revistei Transsylvania Nostra.

2014

TN 1/2014

A14102

Title:
Componentele artistice de piatră ale faţadelor la Biserica Romano-Catolică Sf. Iosif de Calasanz din Carei *** Artistic Stone Components of the St. Joseph Calasanz Roman-Catholic Church Elevations in Carei

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Biserica romano-catolică din Carei, unul dintre cele mai reprezentative obiective monumentale ale municipiului, se află în curs de reabilitare, în baza proiectelor întocmite în ultimii ani, şeful de proiect fiind arhitecta Éva EKE.

A14103

Title:
Consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Feldioara, jud. Braşov *** The Consolidation, Conservation and Utilization of the Feldioara Fortress, Braşov County

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Elaborarea proiectului tehnic pentru consolidarea, conservarea şi punerea în valoare a ruinelor cetăţii de la Feldioara/Marienburg a început în primăvara anului 2013, sub îndrumarea doamnei arhitect Éva EKE, în calitate de şef proiect.

A14104

Title:
Két műemléképület, két kolozsvári oktatási intézmény *** Two Historic Buildings, Two Educational Institutions in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The article presents the historic buildings hosting the János Zsigmond High School and the headquarters of the Sapientia Hungarian University of Transylvania, and the recent interventions on them.

A14105

Title:
Şarpanta fostei biserici evanghelice (azi biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”) din Corvineşti *** The Roof Structure of the Former Lutheran Church (Today the Archangels Michael and Gabriel Orthodox Church) in Corvineşti

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Fosta biserică evanghelică din Corvineşti (astăzi aparţinând comunităţii ortodoxe din sat) este un exponent al patrimoniului construit săsesc aflat într-o stare avansată de degradare, un exemplu care pune în evidenţă problemele ce pot apărea din cauza absenţei unei funcţiuni, r

A14106

Title:
Parcul castelului Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj) *** The Park of the Bethlen Manor House in Dragu, Sălaj County

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Bethlen din Dragu (judeţul Sălaj), parc amenajat în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea şi clasat ca atare, drept monument istoric, în Lista Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010

TN 2/2014

A14201

Title:
Protecţia monumentelor istorice din România la 50 de ani de la Carta de la Veneţia *** Protection of Historic Buildings in Romania 50 Years after the Venice Charter

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

La 50 de ani de la adoptarea Cartei de la Veneţia, restaurarea monumentelor istorice din România este pusă în faţa unor presiuni importante generate de globalizare şi de acţiunea mediului economic. Globalizarea a înlocuit ideologizarea culturii petrecută înainte de 1989.

A14203

Title:
Népi építészeti kutatások Erdélyben 1989-től napjainkig *** Vernacular Architecture Research in Transylvania since 1989

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The particularly evolved Transylvanian vernacular architecture research did not follow in every aspect the western examples and from multiple points of view dropped behind compared to the systematic processing of Hungarian research results.

A14204

Title:
Early Steps Towards a Conservation Philosophy for the Vernacular Heritage *** Primii paşi către o filosofie a conservării patrimoniului vernacular

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul are două părţi: prima despre semnatica expresiei vernacular şi iar a doua este legat de evoluţia teoriei şi protecţiei patrimoniului construit vernacular.

A14205

Title:
Terek és térkapcsolatok műemlékvédelme *** The Built Heritage Conservation of Space and Space Connections

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

In Ancient cultures the shaping of the created spaces were submitted to the function.

A14206

Title:
Előzetes jelentés a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom kutatásáról *** Preliminary Research Report on Saint Michael’s Parish Church in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

In spite of its mediaeval origins and its universal importance in the history of architecture, we still have relatively little historical knowledge about the parish church of Cluj-Napoca.

A14207

Title:
Şarpantele istorice cu caracter baroc de pe strada Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca *** Baroque Roof Structures on Mihail Kogălniceanu Street in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Creşterea interesului faţă de cercetarea şarpantelor istorice cu caracter baroc – atât din punct de vedere structural, cât şi din punct de vedere al istoriei arhitecturii – contribuie la înmulţirea publicaţiilor pe această tematică, nu numai pe teritoriul Transilvaniei, dar şi

A14209

Title:
Expertiza biologică în restaurarea monumentelor istorice *** Biological Assessment in Historic Building Conservation

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă conţinutul unei expertize biologice efectuate pentru monumentele istorice, din punctul de vedere al autorului. Se face referire la modul de pregătire a specialiştilor, la dotarea necesară pentru observaţiile de teren şi la analizele de laborator.

A14210

Title:
Contribuţii arheologice la istoria Catedralei Romano-catolice Sfântul Mihail din Alba Iulia *** Archaeological Contributions to the History of the St. Michael’s Roman Catholic Cathedral in Alba Iulia

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă principalele rezultate obţinute în cercetările arheologice efectuate în anii 2000-2011 în interiorul şi exteriorul Catedralei Romano-catolice din Alba Iulia, în timpul restaurării monumentului.

TN 3/2014

A14301

Title:
Parcul castelului Wass-Bánffy din Gilău, judeţul Cluj *** Wass-Bánffy Castle Park in Gilău, Cluj County

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor şi amenajărilor parcului castelului Wass-Bánffy din Gilău (judeţul Cluj), parc dendrologicale cărui elemente păstrate datează probabil de la mijlocul, respectiv sfârşitul secolului al XIX-lea şi clasat ca atare drept

A14302

Title:
Tratarea suprafețelor arhitecturale, o etapă decisivă în păstrarea identității patrimoniului construit *** Architectural Surfaces Treatment, a Decisive Stage in Preserving the Built Heritage Identity

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Calificate adeseori, în practica intervenţiei asupra patrimoniului construit, ca zone de sacrificiu, suprafeţele arhitecturale se află într-o permanentă instabilitate a statutului lor.

A14303

Title:
Inventarierea – un prim pas determinant în protejarea patrimoniului industrial *** The Inventory – a Crucial First Step in Industrial Heritage Protection

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul aduce în discuţie importanţa cartării şi inventarieriipatrimoniului industrial ca nouă categorie de patrimoniu ameninţată deja de distrugere.

A14304

Title:
Gestiunea patrimoniului construit românesc și evoluția numărului de monumente din lista monumentelor istorice *** The Management of the Romanian Built Heritage and the Evolution of the Number of Historic Buildings in the List of Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Lista monumentelor istorice (LMI) din România este un instrument fundamental al sistemului de protecţie şi gestiune a patrimoniului construit.

A14305

Title:
Épületkutatás *** Building Archaeology

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A közelmúltban egy Pécsett megtartott előadásra készülve idéztem föl HARIS Andrea Műemlék épületek kutatásának módszertana és annak változása című írását és Gottfried GRUBENNEK a Klassische Archäologie egy 2000-ben megjelent számában közölt dolgozatában olvasható megjegyzését, miszerint: „Az épül

A14306

Title:
Egy királyi kastély kezelése (Gödöllő, Magyarország) *** The Management of a Royal Castle (Gödöllő, Hungary)

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

After an overview of the historical aspects of management, the article summarizes the management of the castle structured around the following keywords: building condition assessment – constructions, expansions, preservation, conservation phases, interior maintenance, exterior

TN 4/2014

A14401

Title:
Un nou concept pentru managementul riscului seismic *** A New Concept of Seismic Risk Management

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

După un dezastru seismic, scenariile privind asumarea responsabilităţiilor individuale nu sunt previzibile şi lipsesc din analizele predezastru.

A14402

Title:
Pontosítások a nagykárolyi Károlyi-kastély barokk átépítésével kapcsolatban *** Clarifications Regarding the Baroque Reconstruction of the Károlyi Manor House in Carei

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The Károlyi Manor House in Carei (Satu Mare Co.) is one of the most beautiful examples of Historicist architecture in the region, which has undergone several reconstructions and modifications throughout its history.

A14403

Title:
Restaurarea cetăţii din Alba Iulia în secolul XX *** The Conservation of the Alba Iulia Fortress in the 20th Century

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Arhitectura în perioada regimului comunist în România a fost subordonată modului de gândire al sistemului totalitar, reprezentând un mijloc puternic de propagandă, servind discursului oficial ce elogia modernizarea oraşelor, cu intenţia de a şterge memoria istoriei anterioare regimului.

A14404

Title:
Două sute de ani de la naşterea arhitectului Miklós YBL *** Two Hundred Years from the Birth of Architect Miklós YBL

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Patrimoniul construit este dovada culturală a fiecărui popor. Miklós Ybl, architect maghiar, a fost modelul de referinţă pentru construcţiile secolului al XIX-lea din Ungaria. Se împlinesc 200 de ani de la naşterea sa şi, cu această ocazie, este aniversat de UNESCO.

A14405

Title:
Az 50 éves Velencei Charta időszerűsége *** The Timeliness of the 50 Years Old Venice Charter

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The starting point of the present article is not that meeting in 1964 in Venice, at which of course I couldn’t be present, but that conference 10 years ago, organised by the ICOMOS National Committee of Hungary in Budapest-Pécs, in order to celebrate the 40th anniversary of t

A14406

Title:
The Transylvanian Historic Roof Structures Database *** Baza de date ale sarpantelor istorice din Transilvania *** Erdélyi történeti fedélszerkezeteket dokumentáló adatbázis

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Cu răspândirea tot mai largă a internetului au apărut numeroase inițiative civile având scopul de a înregistra și documenta pe internet clădiri istorice și monumente din România.

A14407

Title:
Parcul castelului Béldi din Jibou, județul Sălaj *** The Park of the Béldi Manor House in Jibou, Sălaj County

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor și amenajărilor parcului castelului Béldi din Jibou (județul Sălaj), parc amenajat odată cu construirea castelului, la începutul secolului al XX-lea, prin intervenții asupra unei păduri preexistente de stejari.

A14408

Title:
Nemesi szellemiség és tájkultúra a XVII–XIX. századi Erdélyben *** Noble Mentality and the Landscape in 17th-19th Century in Transylvania

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Although a garden should not be compared to the landscape in every case, its significance from the viewpoint of landscape is much greater than it first may appear: according to a philosophical approach, the garden, as the earthly copy of the Garden of Eden, is “one of humanit

2013

TN 1/2013

A13101

Title:
Importanţa pentru România a Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate *** The Importance for Romania of the Framework Convention of the Council of Europe on the Value of Cultural Heritage for Society

Preț: 

0,00 €

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

În 2005 Consiliul Europei a promovat un nou instrument al dreptului european: Convenția - cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, cunoscută pe scurt drept Convenția de la Faro (după localitatea unde a fost deschisă spre semnare).

A13102

Title:
A nagyajtai községháza felújítása *** The Conservation of the Aita Mare Communal Hall

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The topic of my thesis written within the framework of the Postgraduate Course in Historic Building Conservation organised by the Transylvania Trust Foundation and the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca was the Aita Mare Communal Hall, in a village situated in the Baraolt R

A13103

Title:
On Historic Roof Structures in Europe *** Despre șarpantele istorice din Europa *** Az európai történeti fedélszerkezetekről

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Tematica cercetării şarpantelor cunoaşte o răspândire sporadică la nivel european, însă fără studii comparative de amploare.

A13104

Title:
Șarpantele istorice cu caracter romanic din navele principale ale bisericilor evanghelice de la Vurpăr şi Toarcla *** The Historic Roof Structures of the Main Naves in the Romanesque Churches in Vurpăr and Toarcla

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Șarpantele cu caracter romanic reprezintă o parte infimă a patrimoniului universal, dar în același timp o parte inestimabilă din punct de vedere al valorilor de patrimoniu pe care le poartă.

A13105

Title:
Parcul castelului Szentkereszthy din Arcuș (județul Covasna) *** The Park of the Szentkereszthy Manor House in Arcuş, Covasna County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor și amenajărilor parcului castelului Szentkereszthy din Arcuș (județul Covasna), parc dendrologic din secolul al XIX-lea, clasat ca atare drept monument istoric în Lista Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010, și de

A13106

Title:
The Mural Paintings of the Calvinist Church in Mugeni *** Picturile murale din Biserica Reformată Mugeni *** A bögözi református templom falképei

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Cercetarea şi restaurarea picturilor murale din Biserica Reformată Mugeni s-a realizat în cadrul reabilitării integrale a edificiului. Cercetarea picturilor a fost efectuată în 2010 ca parte a proiectului de reabilitare, iar restaurarea a avut loc în 2012.

TN 2/2013

A13201

Title:
Dendrochronological Analyses and Architectural History Observations on the Unitarian Church Ensemble in Dârjiu *** Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The Unitarian Fortified Church in Dârjiu is one of the best known ecclesiastical historic buildings in Transylvania.

A13202

Title:
Parcul castelului Béldy Ladislau din Budila (judeţul Brașov) *** The Park of the Béldy Ladislau Manor House in Budila, Braşov County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcţiilor și amenajărilor parcului castelului Béldy Ladislau din Budila, parc de secol XIX, cu urme de amenajări în stil peisager, clasat ca atare drept monument istoric în Listele Monumentelor Istorice 2004, respectiv 2010.

A13203

Title:
Komponált látványkapcsolatok az erdélyi tájban *** Designed Visual Connections in the Transylvanian Landscape

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The present study presents the partial results of an eight year long research.

A13204

Title:
Történeti épületek szerkezeti megerősítése *** Structural Strenghtening of Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Any intervention on a historical building should be made very carefully.

TN 3/2013

A13301

Title:
Kortárs komfort a Gödöllői Királyi Kastélyban *** Contemporary Convenience in the Royal Palace in Gödöllő

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The Royal Palace in Gödöllő is the only royal palace of the Hungarian Kingdom lasting for nearly a thousand years, which was preserved in such a condition, that following an up-to-date rehabilitation it recalls the authentic image of the royal residence’s golden age.

A13302

Title:
Változó igények – igényes (?) változtatások történeti épületekben *** Changing Demands – Demanding Changes on Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Nowadays, it is not primarily due to their originally assigned function that we appreciate historic buildings; however, we should not underestimate the presently extant real value of these works either.

A13303

Title:
A Budai Várkert Bazár épületeinek és faszerkezeteinek biológiai állapota és a helyreállítást megelőző megszüntető faanyagvédelmi munkák *** The Biological Condition of the Buildings and Wooden Structures of Buda Royal Garden Pavilion and Wood Preservation

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Brief history of the Buda Castle and the construction of the Várkert Bazár (Royal Garden Pavilion) on the basis of the plans of Miklós YBL. The functions and the subsequent neglect of the buildings, the evolution of the biological infection.

A13304

Title:
Monumentele istorice – între reglementări, principii şi cutremure *** Historic Buildings – between Rules, Principles and Earthquakes

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

În confruntarea cu diverse situaţii de zi cu zi, ne întrebăm frecvent: Ce se întâmplă cu monumentele în România? Sunt ele protejate? Cum? Ce şanse avem să transmitem posterităţii ceea ce am moştenit de la înaintaşi, respectiv un patrimoniu întreg şi autentic?

A13305

Title:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva repere din istoria construcțiilor și amenajărilor parcului castelului Károlyi din Carei (județul Satu Mare), parc dendrologic de secolele XVIII-XIX, cu urme de amenajări în stil peisager, clasat ca atare drept monument istoric în Listele Monumentelor I

A13306

Title:
Intervenţii contemporane în spaţiul podului *** Contemporary Interventions in the Attic Space

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Mediul construit este „o entitate vie, care nu încetează să se schimbe pe parcursul existenţei.” Supravieţuirea clădirilor istorice depinde într-o mare măsură de adăpostirea unor funcţiuni.

TN 4/2013

A13401

Title:
Történeti templomterek futése *** Heating of Historic Churches

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Church heating became generalised in the 20th century and caused significant damage to murals, painted woodwork, organs and other heritage objects, which had been preserved in good condition up to that moment in the historic churches.

A13402

Title:
A Gresham-palota felújítása *** The Conservation of the Gresham Palace

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The fact we were able to maintain as many original parts as possible from the Gresham Palace, a significant building of the Hungarian Art Nouveau architecture, is due to its powerful architectural character.

A13403

Title:
The Significance of the Romanian NGOs in the Field of Heritage Protection *** Civil szerveződések jelentősége az örökségvédelemben

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

More than 70,000 NGOs are registered in Romania and they are more or less working for the well-being of the society.

A13404

Title:
Structuri portante istorice de excepție *** Exceptional Historic Load-Bearing Structures

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Structurile portante istorice, nu arareori, pot fi considerate de excepție. De-a lungul istoriei, omenirea a avut prilejul de a clădi ansambluri, subansambluri sau elemente performante.

A13405

Title:
Parcul castelului Károlyi din Carei, județul Satu Mare *** Károlyi Castle Park in Carei, Satu Mare County

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

Continuare din numărul 3/2013 al revistei Transsylvania Nostra.

A13406

Title:
Egy feleslegessé vált telefonközpont új élete *** The New Life of a Superfl uous Telephone Central Offi ce

Preț: 

0,00 €

Descarcă 

Rezumat >  

The building no 54-56 in Budapest District VI (also called Terézváros), Nagymező Street, disposing over an 11,000 sq m area was built between 1900 and 1903, on the basis of the plans of architect Ernő BALÁZS.

2012

TN 1/2012

A12102

Title:
“Heritage Lets” *** „Patrimoniu de închiriat”

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Insula Jersey este bogată în fortificaţii datând din secolele XIII-XX, majoritatea acestora fiind deţinute de guvernul din Jersey.

A12103

Title:
A kolozsvári Mátyás király-szülőház restaurálástörténete *** The Conservation History of the Birthplace of King Matthias I in Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The present case study follows the conservation history of a significant historic building in Cluj-Napoca, the house where King Matthias I was born. It was in the 19th century that the building officially became the birthplace of King Matthias.

A12104

Title:
Verigi lipsă în legislaţia de protecţie a patrimoniului construit *** Missing Links in the Law Protecting Built Heritage

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Rezumat: În domeniul protecţiei patrimoniului cultural imobiliar, România se află din trei puncte de vedere într-o prelungită criză de administrare: acest lucru se poate demonstra printr-o insuficienţă de fonduri ce tinde să se cronicizeze, prin lipsa de personal de specialitat

A12105

Title:
Erődítések műemléki kutatásának elvei és gyakorlata *** The Theory and Practice of Fortification's Research

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Abstract: The article discusses the tasks of conservation and research prior to the presentation of fortifications and castles. It presents those special conditions, the taking into account of which is necessary to carry out efficient fortification researches.

TN 2/2012

A12201

Title:
Iluminatul arhitectural al ansamblurilor urbane istorice şi al monumentelor istorice *** The Architectural Lighting of Historic Urban Ensembles and Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Primăria Municipiului Sighişoara a inclus în programul de dezvoltare sustenabilă a localităţii valorificarea la un standard înalt a centrului istoric, atât pentru promovarea şi stimularea turismului cultural,cât şi pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la sistemul local de valori a ce

A12202

Title:
Reabilitarea zonei centrale a oraşului Baia Mare *** Conservation of the Central Area in Baia Mare City

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Şapte secole de existenţă, materializate în clădiri, străzi şi pieţe, dar mai cu seamă în atmosferă şi caracter, au definit Centrul istoric al oraşului Baia Mare, martor al identităţii aşezării.

A12203

Title:
Cadastrul arheologic *** The Archaeological Cadastre

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cadastrul monumentelor istorice din România este un deziderat. Până la finalizarea programului naţional dedicat acestui obiectiv, acţiune prevăzută pentru anul 2013, au apărut o serie de iniţiative locale.

A12204

Title:
„Bucureşti 2000” şi valorificarea fondului monumental *** “Bucharest 2000” and the Enhancement of the Historic Building Stock

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În 1989, Bucureştii au avut o şansă unică de a recupera, pe de o parte, deficitul de spaţiu instituţional refuzat de administraţia comunistă, pe de altă parte, să pună în valoare restul din oraşul istoric scăpat de restructurarea zonală a aceleiaşi administraţii.

A12205

Title:
Iaşiul *** Iaşi

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Se pleacă de la ideea că trama stradală a oraşului este cea care în timp îi asigură viabilitatea şi direct sau indirect, prin relaţia cu ţesutul morfologic, îi poate conferi şi specificitate.

A12206

Title:
Preocupările planului urbanistic pentru zona construită protejată din Municipiul Arad *** Concerns of the Urban Plan for the Protected Built Area in Arad Municipality

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Zona construită protejată a Municipiului Arad se regăseşte în Lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având codul AR-II-a-B-00477 şi este de importanţă locală.

TN 3/2012

A12301

Title:
Structurile portante istorice şi societatea *** Historic Load-bearing Structures and the Society

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Construcţiile istorice, în general, şi structurile portante ale acestora, în special, constituie o parte însemnată a mediului construit.

A12302

Title:
Patologia şi reabilitarea construcţiilor – curs master al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca *** Building Pathology and Rehabilitation – Master’s Course at the Technical University of Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În prima jumătate a anilor ’90, cei care doreau să acumuleze într-un mod organizat informaţii (incluzând şi cunoştinţe de cultură generală profesională) privind patrimoniul construit (clădirile istorice şi în special structurile portante istorice) erau nevoiţi să urmeze în străinătate stagii de

A12303

Title:
The Wood Species Used in the Earthquake-resistant Traditional Timber Structures in Istanbul *** Speciile de lemn folosite în construcţiile tradiţionale, rezistente la cutremur, din Istanbul

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Istanbulul este un oraş care a trecut, de-a lungul istoriei sale, prin numeroasele cutremure devastatoare care au avut loc pe Centura Seismică Mediteraneană. Clădirile din lemn au constituit cel mai important factor care a permis oraşului să reziste acestor cutremure.

A12304

Title:
A könnyező házigomba – épületeink első számú ellensége *** The Dry Rot Fungi – The Main Enemy of Our Built Environment

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Roman Catholic Church in Cioboteni/Şumuleu Ciuc achieved its present shape in 1817. The building’s timber was attacked by dry rot fungi, which destroyed its cellulose. As a result, cracks were formed perpendicular to the grain direction and the timber lost its stiffness.

A12305

Title:
Tartósság és használhatóság *** Solidity and Utility

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

If we examine interventions on historic buildings, we can see that the static and geometric relationship between the position of the original and added elements is typical of the intervention’s structural and functional connections.

TN 4/2012

A12401

Title:
Bisericile de lemn monument istoric din Banat. Degradări structurale. Soluţii de consolidare *** Listed Wooden Churches in the Banat Region. Structural Degradations. Consolidation Solutions

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Bisericile monument istoric realizate din lemn se găsesc răspândite în întreaga Europă, din Scandinavia şi până la Marea Mediterană.

A12402

Title:
Şimleu Silvaniei: testarea mecanică a mortarelor pentru zidăria de completare la nivelul ruinei incintei I *** Şimleu Silvaniei: Mechanical Testing for the Addition Mortars at the Inner Ward Ruin - Precinct I

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

 

A12403

Title:
De la Chiosc, prin Cazino, la Chiosc, sau despre recuperarea funcţiunii *** From Kiosk, through Casino, to Kiosk, or about the Recovery of Function

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Reabilitarea unui ansamblu cu valoare de patrimoniu a provocat atât o incursiune în istoria dezvoltării Luncii Furnicilor până la faza ei de Parc Municipal, cât şi recuperarea imaginii iniţiale a Chioscului proiectat de Lajos PÁKEI.
 

A12404

Title:
Cetatea Oradea în cadrul PUG-urilor după anul 1989 *** The Oradea Fortress within the Structure Plan after 1989

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cetatea Oradea reprezintă un obiectiv turistic major pentru istoria, nu doar a Oradiei, ci şi a Transilvaniei. Cetatea a fost locul de naştere al aşezării, reprezentând şi astăzi centrul său de greutate.

A12405

Title:
A nagyváradi várban 2009–2012 között végzett felújítási munkálatok *** Conservation Works Carried Out at the Oradea Fortress between 2009 and 2012

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In 1998 the late-renaissance fortress extending on an area of 16 hectares became the property of the local municipality.

A12406

Title:
Grădini istorice din Transilvania: primi paşi pentru o cercetare sistematică *** Historical Gardens in Transylvania: First Steps for a Systematic Research

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Articolul îşi propune deschiderea unei serii dedicată grădinilor istorice transilvănene, într-o primă fază celor aferente reşedinţelor nobiliare din mediul rural, iar în perspectivă şi altor categorii precum: grădini rezidenţiale urbane, promenade

2011

TN 1/2011

A11101

Title:
Aspecte ale procesului de restaurare a statuilor de bronz ale grupului statuar Matia Corvinul din Piaţa Centrală a Clujului *** Aspects Related to the Conservation of the Bronze Statues of the Matthias I Sculptural Group Located in the Main Square of Clu

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Grupul statuar Matia Corvinul, inaugurat în anul 1902, opera sculptorului János FADRUSZ, este amplasat în Piaţa Unirii din centrul Clujului, în axa nord-sud a pieţei, pe fundalul faţadei de sud a bisericii medievale Sfântul Mihail.

A11102

Title:
A kolozsvári Mátyás király-szoborcsoport talapzatának tartószerkezeti felújítása *** Structural Renovation of the Matthias I Sculptural Group's Pediment in Cluj

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Matthias I sculptural group in Cluj, inaugurated in 1902, underwent no interventions in the second part of the 20th century. Therefore the works, commenced in 2006 and completed in 2010, were long overdue and lead to the conservation of the ensemble in borderline condition.

A11103

Title:
Erdélyi szószékkoronákról *** On Transylvanian Sounding Boards

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The pulpit is a characteristic element of Transylvanian church furnishing. In the development and spreading process of pulpits known today, a crucial role was played by the mendicant and preaching orders, who put an emphasis on sermons that could be well heard and seen by larger masses.

A11104

Title:
Zur Instandsetzung der Kirchenburg und Kirche von Draas (Drăuşeni, Homoróddaróc) *** The Conservation of the Fortified Church in Drăuşeni (Draas, Homoróddaróc)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Draas kann im Laufe der Jahrhunderte, wie alle anderen siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften auch, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

A11106

Title:
O analiză statistică a structurii Planului Naţional de Restaurare (2007-2010) *** A Statistic Analysis of the Structure of National Conservation Plan (2007-2010)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Principalul instrument de stat pentru conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit în România îl reprezintã, probabil, Planul Naţional de Restaurare (PNR) dezvoltat prin Institutul Naþional al Patrimoniului (INP) (iar anterior anului 2009 prin Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice) c

A11107

Title:
Történeti ablakok, ajtók rehabilitációjáról a Márton Áron Gimnázium felújítása kapcsán *** Rehabilitating the Historic Doors and Windows of the Márton Áron College

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The impressive, already one hundred years old building of the Márton Áron College, Miercurea Ciuc (Romania), has recently been refurbished. The works raised the possibility of preserving and rehabilitating the old doors and windows as well.

A11108

Title:
Baza de date a şarpantelor istorice din Transilvania *** Transylvanian Historic Roof Structures Database

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Historic roof structures are loadbearing structures made of timber, according to an empirical and intuitive design, without the support of a structural engineering theory.

TN 2/2011

A11201

Title:
Várak, romok helyreállítása *** Conservation of Castles and Ruins

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The article presents the conservation practice of castles and ruins. While for the conservation works under the National Inspectorate of Historic Monuments scientific validation and inventive modernist architecture were primary features, signs of hesitation have risen recently.

A11202

Title:
Fortresses Once Again in Use *** Fortificaţiile din nou în folosinţă

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Conceived to protect either a territory or people, fortifications are part of humankind history. They are part of our past, and at the same time our present heritage.

A11203

Title:
Introducing the Prussian System to the Coastal Defence of Tallinn, an Important Naval Base of the Russian Empire (1820-1840) *** Az Orosz Birodalom jelentős flottatámaszpontja, Tallinn tengerparti védelmének porosz típusú megerősítése (1820–1840)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Tallinn, as a fortified town, was known in the Middle Ages for the remarkable dimensions of its curtain walls, almost unseen elsewhere in Northern Europe. There probably were as well some solitary defence structures away from the town wall, in order to protect the coast and harbour.

A11204

Title:
Castle Ruins in Western Slovakia *** Cetăţi în ruine în vestul Slovaciei

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Prima parte a articolului tratează un studiu al situaţiei conservării cetăţilor şi a cetăţilor în ruine din Slovacia în ultimii 50 de ani.

A11205

Title:
Várak és civil szervezetek Magyarországon *** Castles and Non-Governmental Organisations in Hungary

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

In Hungary, the number of Non-Governmental Organisations (NGO-s) preoccupied with castles was limited until the fall of communism. After the 1990s, however, their number quickly increased.

A11206

Title:
Systems and Schools of Bulwarked Fortification Adopted in Elvas (Portugal) *** Sisteme şi tipuri de fortificaţii bastionare adoptate în Elvas (Portugalia)

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Articolul prezintă pe scurt sistemul de fortificaţii bastionare adoptate în centrul istoric al oraşului Elvas. În text este evidenţiat rolul călugărului iezuit COSMANDER, care în procesul de proiectare a folosit tratatul lui MAROLOIS ca punct de referinţă teoretică.

A11207

Title:
Short History about the Historical Development of Fortifications in Europe and their Typology in Modern Age *** Scurt istoric despre evoluţia fortificaţiilor în Europa şi tipologia acestora în epoca modernă

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Folosind imaginile ca modalitate de exemplificare, acest raport prezintă o scurtă istorie a evoluţiei fortificaţiilor în Europa şi tipologia acestora în epoca modernă.

TN 3/2011

A11301

Title:
Iniţierea procedurii de clasare de urgenţă a „Cetăţii Bucureşti” *** The Initiation of Emergency Listing Procedures for the “Bucharest Fortress”

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

La aproximativ 10 km de centru, Bucureştiul este înconjurat de centura de fortificaţii edificate în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, componenta principală a sistemului defensiv al ţării, iniţiat şi susţinut de Domnitorul Carol I de HOHENZOLLERN.

A11302

Title:
A vajdahunyadi vár helyreállításának története *** Rehabilitation History of Hunedoara Castle

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Hunedoara Castle is one of the masterpieces of the European mediaeval castle architecture. It was burnt down in 1854,and after that it entered a long-lasting process of rehabilitation.

A11303

Title:
Cetatea Aradului *** Arad Fortress

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Dintre diferitele categorii de cetăţi, cele de tip bastionar reprezintă pentru oraşul contemporan oferte cu posibilităţi multiple, dar însoţite de probleme complexe.

A11304

Title:
Az erdődi Károlyi-kastély története a közelmúltban végzett kutatások tükrében *** The History of the Károlyi Manor House in Ardud, in the Light of Recent Researches

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The article presents the results obtained so far through the researches on the Károlyi Manor House ruins in Ardud, Satu Mare County (Romania).

A11305

Title:
Contribuţii arheologice la cunoaşterea cetăţii din Ardud *** Archaeological Contributions to the Study of the Ardud Manor House

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cercetarea arheologică a monumentului istoric de la Ardud a fost demarată în contextul unui proiect de restaurare, din iniţiativa proiectantului general, accentul fiind pus pe ruinele sudice, turnurile şi clădirile dintre ele.

A11306

Title:
Beavatkozások az erdődi Károlyi-kastélynál *** Interventions on the Károlyi Manor House in Ardud

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The Károlyi Manor House in Ardud (Romania) is one of the sites that benefit from the EU Project called Tour of Mediaeval Market-towns in North Transylvania (Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord).

A11307

Title:
Római kori rommaradványok konzerválása és bemutatása *** Conservation and Presentation of Roman Ruin Fragments

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Régészeti eszközökkel a felszínre hozott vagy a környezetben évszázadokon keresztül jelen lévő romemlékek hiteles bemutatása a műemlékvédelem legösszetettebb és talán legbonyolultabb feladatai közé tartozik.

TN 4/2011

A11401

Title:
Şapte ani de la finalizarea lucrărilor de consolidare-restaurare asupra Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Lupşa, judeţul Alba *** Seven Years Since the Completion of Consolidation- Conservation Works at the Saint George Church in Lupşa, Alba County

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Lupşa este o biserică ortodoxă de zid construită în epoca medievală şi înscrisă astăzi pe Lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având codul AB-II-m-A-00248.

A11403

Title:
UTILITAS 1991-2011 *** UTILITAS 1991- 2011

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

La începutul anilor ’90, în vidul creat în a doua parte a secolului XX, apar mai multe instituţii care se angajează în protecţia patrimoniului construit.

A11404

Title:
1992-2012. Douăzeci de ani de restaurare a monumentelor istorice în România *** 1992-2012. Twenty Years of Historic Building Conservation in Romania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Vom încerca, în cele câteva rânduri care urmează, să ilustrăm evoluţia fenomenului restaurării monumentelor istorice din ţara noastră după anul 1989, amintindu-ne astfel şi de regulile anterioare, în condiţiile în care este necesară definirea sumară a conţinutului noţiunii de restaurare a monum

A11405

Title:
Az erdélyi magyar műemlékvédelem utóbbi húsz esztendeje *** The Past Twenty Years of Hungarian Built Heritage Conservation in Transylvania

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

2011 júliusának első napjaiban, amikor a Transsylvania Nostra főszerkesztője felkért, hogy írjak ismertetőt az említett szakmai folyóirat számára az utóbbi húsz esztendő erdélyi magyar műemlékvédelmének történetéről, távolról sem tudtam még, hogy mire vállalkoztam.

A11406

Title:
A restaurálás margójára *** A Marginal Note on Conservation

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

The journal’s editor-in-chief requested a review and brief sketch of the last 20 years of conservation works.

A11407

Title:
Câteva aspecte inedite din istoria Palatului Bánffy, astăzi Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Muzeul de artă celebrează anul acesta împlinirea a 60 de ani de existenţă la Cluj, după actul de înfiinţare din 1951 şi deschiderea porţilor sale la data de 21 august 1952 în clădirea fostei Redute.

Pagini