TN 1/2020

A20101

Cím:
Gacsályi református templom *** The Calvinist Church in Gacsály

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Gacsály község református temploma a Felső-Tisza-vidék egyik legszebb középkori műemléke. Átfogó műemléki helyreállítása – közel 10 évnyi előkészítő munka után – 2015-ben készült el.

A20102

Cím:
Promenada Aiudului *** The Aiud Promenade

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Inspirat de cercetarea doctorală, în curs de desfășurare, a autoarei – „Începuturile parcurilor publice urbane transilvănene” –, articolul își propune să identifice spaţiile publice plantate, folosite pentru agrement, ale Aiudului în perioada caracteristică formării parcurilor

A20103

Cím:
Egy középkori ház helyreállítása Kolozsváron *** The Conservation of a Mediaeval House in Cluj-Napoca

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A cikk a kolozsvári unitárius püspöki rezidencia épületén elvégzett helyreállítás folyamatát és megoldásait mutatja be, amely során a ház több évszázados zárt, privát rezidenciákra jellemző használat után a jövőben közösségi térként szolgál tová

A20104

Cím:
Metode de conservare, punere în valoare și protecție a ruinelor cetății medievale din Bologa *** Preservation, Enhancement, and Protection Methods for the Ruins of the Mediaeval Castle in Bologa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva consideraţii asupra modului de conservare, punere în valoare și protecție a cetăţii medievale de la Bologa. Sunt prezentate o parte dintre metodele folosite şi rezultatele lucrărilor efectuate până la această dată.

A20105

Cím:
Conectând trecutul pentru viitor *** Connecting the Past for the Future

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă o trecere în revistă a modului de abordare a proiectului tehnic pentru specialitatea de instalații electrice și de curenți slabi, pornind din faza de analiză a situației existente și stabilirea conceptului/ conceptelor, până în faza de implementare.