TN 2/2012

A12201

Cím:
Iluminatul arhitectural al ansamblurilor urbane istorice şi al monumentelor istorice *** The Architectural Lighting of Historic Urban Ensembles and Historic Buildings

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Primăria Municipiului Sighişoara a inclus în programul de dezvoltare sustenabilă a localităţii valorificarea la un standard înalt a centrului istoric, atât pentru promovarea şi stimularea turismului cultural,cât şi pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la sistemul local de valori a ce

A12202

Cím:
Reabilitarea zonei centrale a oraşului Baia Mare *** Conservation of the Central Area in Baia Mare City

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Şapte secole de existenţă, materializate în clădiri, străzi şi pieţe, dar mai cu seamă în atmosferă şi caracter, au definit Centrul istoric al oraşului Baia Mare, martor al identităţii aşezării.

A12203

Cím:
Cadastrul arheologic *** The Archaeological Cadastre

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Cadastrul monumentelor istorice din România este un deziderat. Până la finalizarea programului naţional dedicat acestui obiectiv, acţiune prevăzută pentru anul 2013, au apărut o serie de iniţiative locale.

A12204

Cím:
„Bucureşti 2000” şi valorificarea fondului monumental *** “Bucharest 2000” and the Enhancement of the Historic Building Stock

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

În 1989, Bucureştii au avut o şansă unică de a recupera, pe de o parte, deficitul de spaţiu instituţional refuzat de administraţia comunistă, pe de altă parte, să pună în valoare restul din oraşul istoric scăpat de restructurarea zonală a aceleiaşi administraţii.

A12205

Cím:
Iaşiul *** Iaşi

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Se pleacă de la ideea că trama stradală a oraşului este cea care în timp îi asigură viabilitatea şi direct sau indirect, prin relaţia cu ţesutul morfologic, îi poate conferi şi specificitate.

A12206

Cím:
Preocupările planului urbanistic pentru zona construită protejată din Municipiul Arad *** Concerns of the Urban Plan for the Protected Built Area in Arad Municipality

Preț: 

0,00 €

Rezumat >  

Zona construită protejată a Municipiului Arad se regăseşte în Lista monumentelor istorice a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având codul AR-II-a-B-00477 şi este de importanţă locală.