TN 4/2016

A16401

Cím:
A műemlékek, történeti épületek rekonstrukciója a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott iránymutatások tükrében *** The Reconstruction of Listed and Unlisted Historic Buildings in the Light of the Guidelines set Forth by the International Documents

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The idea of historic building valuation and conservation gradually started unfolding in Europe from the first third of the 19th century, and this process has comprised and still comprises the rehabilitation in any way of the partially or totally destroyed buildings,

A16402

Cím:
Re-Construct, Re-Generate, Su(pe)r-Vive(re) *** Re-construcţie, re-generare, supra-vieţuire

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În ciuda opiniilor contrare, refacerea monumentelor istorice pierdute (aproape) în totalitate nu mai este atât de categoric condamnată precum în urmă cu o generaţie.

A16403

Cím:
Probleme de punere în valoare şi reconstrucţie a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa *** Enhancement and Reconstruction Issues Related to the Roman Camp and the Medieval Castle in Bologa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva consideraţii asupra istoricului şi a modului de conservare şi punere în valoare a castrului roman şi a cetăţii medievale de la Bologa.

A16404

Cím:
Reconstrucţia parcurilor istorice rezidenţiale transilvănene *** The Reconstruction of Transylvanian Historic Residential Parks

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Pe vremuri amenajări elaborate drept cadru al reşedinței şi loc al destinderii în aer liber, parcurile istorice rezidențiale transilvănene sunt în prezent, în cea mai mare parte, în ruină.

A16405

Cím:
Intervenţii de reconstrucţie a şarpantei corpului neoclasic al castelului Kornis din Mănăstirea *** Interventions for Reconstructing the Roof Structure of the Neoclassical Building of the Kornis Castle in Mănăstirea

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Exponent al Renaşterii transilvănene, castelul Kornis din Mănăstirea (judeţul Cluj) a rezistat mai bine de patru secole, evoluând în timp prin diferite extinderi şi adăugări de corpuri noi, inclusiv în perioada neoclasică.

A16406

Cím:
The mise-en-valeur Concept in the Case of Roman Period Ruins in the Former Province of Dacia. An Invisible Heritage *** A mise-en-valeur koncepciója az egykori Dacia provincia területén található római kori romok esetében. Egy láthatatlan örökség

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

The mise-en-valeur concept best refers to what we should be doing with our ruins according to the thoughts of Cesare BRANDI, Jukka M. JOKILEHTO, Michael PETZET, Frank MATERO, Roberto NARDI, and the Venice Charter.